Bijgewerkt: 8 december 2021

VVD-Amstelveen stelt vragen over mogelijke verzakkingen van woningen

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen/KCAF
23-02-2019

VVD-Amstelveen dient schriftelijke vragen in bij het College van B en W met betrekking tot de recente berichtgeving over de dreigende verzakking van een miljoen huizen in Nederland. Het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) heeft hiernaar onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat er slechts tien gemeenten actief bezig zijn met funderingsproblematiek. Ook makelaars en taxateurs maken zich hierover grote zorgen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Janneke Leegstra raadslid van VVD-Amstelveen tijdens de raadsvergadering op 13 februari 2019


Door de toenemende droogte, met als absoluut dieptepunt de zomer van 2018, staat het grondwaterpeil in Nederland historisch laag met alle gevolgen van dien. Dat is funest voor huizen die op houten palen zijn gefundeerd, zoals veel het geval in Amstelveen. Die palen moeten namelijk onder water staan om te voorkomen dat ze gaan rotten. Daarnaast kan veengrond door de droogte verkruimelen en onder de woningen wegzakken.

Janneke Leegstra raadslid van VVD-Amstelveen stelt daarom hierover schriftelijke vragen aan het college. 'Wij willen graag helderheid over de grondwatersituatie en mogelijke verzakkingen in Amstelveen. Het is voor de gemoedsrust van inwoners belangrijk te weten wat de mogelijke impact voor hen is en welke maatregelen er worden genomen om dit tegen te gaan. Niet alleen woningen, maar ook de infrastructuur van riool, gas en elektriciteit is een punt van aandacht.'

Foto Amstelveen
(Bron KCAF - 2019)

Deze kaart biedt een eerste inzicht in, waar aandacht voor eventuele funderingsproblematiek met houten funderingspalen op zijn plaats kan zijn


De inschatting is dat er in Nederland ongeveer 750.000 woningen zijn met een houten fundering. Meestal zijn dit woningen gebouwd voor 1970. Houten funderingen zijn kwetsbaar, zeker in veen- en kleigebieden. Deze kaart toont het aantal woningen met een bouwjaar voor 1970 in regio’s met zo’n bodemgesteldheid. De kaart vraagt aandacht voor het opletten voor funderingsproblemen bij met name die woningvoorraad. Voor meer informatie, zie de website van het onafhankelijk KennisCentrum Aanpak Funderingsproblematiek www.KCAF.nl en de kaart.

Een belangrijk onderwerp, want funderingsproblemen met houten palen kunnen leiden tot zeer kostbare herstelopgaves, die in het algemeen voor rekening van de pandeigenaar komen. Deze kaart toont het aantal panden met een bouwjaar van vóór 1970 per postcodegebied, in combinatie met de bodemgesteldheid van desbetreffend gebied. Houten paalfunderingen werden namelijk met name gebruikt in de bouw vóór 1970. Deze houten paalfunderingen kunnen in de loop der tijd schade oplopen, met name in gebieden met een minder draagkrachtige bodem.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.