Bijgewerkt: 26 mei 2024

VVD-Amstelveen stuurt aan om de Eneco aandelen te verkopen

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
27-09-2018

De VVD-Amstelveen fractie heeft op 26 september 2018 bij de gemeenteraadsvergadering ingestemd met het principebesluit om de Eneco aandelen te verkopen. De lokale fractie pleitte hierbij wel voor een verstandige besteding van de opbrengst waarbij een deel van de opbrengst gebruikt wordt voor de energietransitie en verduurzaming van Amstelveen. Het overige deel dient o.a. om het wegvallen van het toekomstig dividend op te vangen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Vlnr.: Tom Coumans raadslid en Kees Noomen fractievoorzitter van VVD-Amstelveen tijdens de gemeenteraadsvergadering op 26 september 2018


Invloed beperkt door verkoop Rotterdam en Den Haag. Doordat een meerderheid van de aandeelhouders, met Rotterdam en Den Haag voorop, na de verkiezingen eerder dit jaar, besloten hebben hun aandelen te verkopen is er volgens de partij geen sprake meer van het dienen van publiek belang met betrekking tot de duurzaamheidsagenda of het borgen van warmtebelangen. 'Het aanhouden van de aandelen zou betekenen dat we gaan speculeren met gemeenschapsgeld met alle risico’s die hieraan verbonden zijn' - aldus Tom Coumans VVD-woordvoerder Financiën.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën: 'Mocht de gemeenteraad beslissen om de aandelen te verkopen, dan hoop ik op een aanpak á la Noorwegen. In tegenstelling tot Nederland hebben zij hun olie- en gasopbrengsten niet meteen uitgegeven. Het geld zit voornamelijk in een staatsfonds om ook welvarend te blijven als er geen olie-inkomsten meer zijn. Het zou verstandig zijn als wij in Amstelveen dit ook doen of tenminste voor een gedeelte van het geld'


Terugverdienen van investeringen. De VVD hecht veel waarde aan duurzaamheid en is het met het college eens om een deel van de verwachte opbrengst te gebruiken voor de energietransitie en verduurzaming van de gemeente. Dit kan hand in hand gaan met een terugverdientijd gekoppeld aan de investering. Bijvoorbeeld door de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. In dit kader geeft de VVD-Amstelveen aan met initiatieven te komen samen met andere partijen richting het college van B en W. Een van de mogelijkheden is volgens raadslid Coumans een revolverend fonds, zoals het Amsterdams Energie en Klimaatfonds (AKEF) en het Limburgs Energie Fonds.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.