Bijgewerkt: 28 november 2021

VVD-Amstelveen verwelkomt KNLTB in Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
18-06-2016

De VVD- Amstelveen verwelkomt het Nationaal Tennis Centrum NTC en bondskantoor van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) in Amstelveen. Een topsportfaciliteit, goed voor Amstelveen, goed voor de talentontwikkeling in de tennissport en goed voor de breedtesport en de sportparticipatie in Amstelveen. Woorden waarmee Rob Ellermeijer, raadslid VVD, afgelopen woensdag 15 juni 2016 zijn betoog opende tijdens de gemeenteraadsvergadering om duidelijk te maken, dat de VVD de tennissport een warm hart toedraagt en de komst van zowel het Nationaal Tennis Centrum als het bondskantoor van de KNLTB graag naar Amstelveen ziet komen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Rob Ellermeijer gemeenteraadslid van VVD-Amstelveen, woordvoerder Sport


Een dergelijke topsportfaciliteit zet Amstelveen op de kaart en benadrukt het internationale, sportieve en ondernemende karakter van onze gemeente. Zoals Rob Ellermeijer afgelopen woensdag ook aan gaf, mogen wij in Amstelveen blij zijn met ondernemers die met dit soort initiatieven onze stad een extra impuls geven. Belangrijk, dat de gemeente dit initiatief ondersteunt en dit kan doen zonder, dat dit ten koste gaat van de algemene middelen. De gemeente is gevraagd om de komst van het Nationaal Tennis Centrum te faciliteren met een garantstelling die zich beperkt tot het risico, dat de KNLTB vanwege eventuele financiële problemen in de toekomst de huurbetalingen niet meer kan voldoen.

Een theoretisch risico, waarvan gezien de huidige gezonde financiële situatie van de KNLTB  niet te verwachten is, dat dit risico zich zal voordoen. Het op deze wijze beperken van het risico en verstrekken van de garantstelling onder marktconforme voorwaarden zijn voor de VVD belangrijke condities om de garantstelling te steunen. Ook is door Rob Ellermeijer benadrukt, dat de raad afgelopen woensdag met dit besluit over de garantstelling geen besluit heeft genomen over een mogelijke herinrichting van het gebied en de daarbij te realiseren uitbreiding van het hotel en eventueel te bouwen woningen. Daarover zal in goed overleg tussen de eigenaar van het park en omwonenden een voorstel moeten worden uitgewerkt.

De gemeenteraad heeft het voorstel breed gesteund. Alleen SP en CU stemden tegen. Na deze steun van de raad is het nu aan aan Vitarium B.V., als eigenaar en exploitant van het tennispark De Kegel, om de onderhandelingen met de KNLTB af te ronden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS