Bijgewerkt: 18 mei 2024

VVD-Amstelveen vraagt aandacht voor de jeugdwerkloosheid

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
17-11-2016

In de raadsvergadering van 9 november 2016 ondersteunde de gemeenteraad in grote meerderheid de door de VVD ingediende motie 'gerichte werkstages en begeleiding van jongeren'. Alleen de SP stemde tegen. Met deze steun vanuit de raad wordt het College van B en W verzocht om werkgevers te stimuleren om met een financiële ondersteuning meer stageplekken in te richten. Daarmee kunnen jongeren beter worden begeleid op weg naar de arbeidsmarkt. Gezien de problematiek van de jeugdwerkloosheid is dit hard nodig, aldus Rob Ellermeijer gemeenteraadslid voor de VVD-Amstelveen.

De VVD vindt het belangrijk, dat jongeren in Amstelveen betere kansen krijgen op de arbeidsmarkt en diende daarom de motie in. Zoals ook uit de begroting 2017 van de gemeente Amstelveen is te lezen, neemt het aantal werkzoekenden in Amstelveen toe. Bijzonder aandachtspunt daarbij vormen de statushouders en de jongeren. Het aantal niet werkende werkzoekenden onder 27 jaar is in 2016 ten opzichte van 2015 met 19% toegenomen. In totaal is het aantal werkzoekenden in Amstelveen in 2016 tot dusver toegenomen met gemiddeld 7,4%. Duidelijk is, dat de problematiek onder jongeren het grootst is. Bovendien valt op, dat onder de werkzoekenden 2/3 een opleidingsniveau beneden HBO heeft.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Rob Ellermeijer (VVD) gemeenteraadslid


Rob Ellermeijer: 'Deze groep jongeren verdient extra aandacht. Met beroepsgerichte werkstages doen jongeren werkritme op, wordt aan de arbeidshouding gewerkt en worden zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en het zelfvertrouwen gestimuleerd. Dit helpt om minder kansrijke jongeren beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Er zijn in Amstelveen al goed werkende voorbeelden, maar dat zijn er nog te weinig.

Een goed voorbeeld zijn de stageplekken die RTV Amstelveen (RTVA) verzorgt. Zij hebben al verschillende jongeren op weg geholpen naar echte banen door hen bij RTVA te begeleiden in praktische werkstages.  Zo begon afgelopen vrijdag 11 november 2016 weer een nieuwe stagiaire vanuit het ROC met haar werkstage. Ook twee stagiaires vanuit het Amstelveen College begonnen vrijdag met hun maatschappelijke stage. Waar dat toe kan leiden, konden wij afgelopen zaterdag zien tijdens de Sinterklaas intocht. De reporter die daar namens RTVA op vrolijke en uitstekende wijze verslag deed van de intocht heeft zich ook met een stage verder kunnen ontwikkelen.

Foto Amstelveen
(Foto RTVA - 2016)

Ernst Jan Wilhelmis eindredacteur van RTVA en Rob Ellermeijer (VVD) gemeenteraadslid met de stagiaires in de studio


Begeleiding van stagiaires kost tijd en geld en dat is voor werkgevers niet altijd op te brengen. Ook een organisatie als RTVA lukt het niet langer om met de beperkt beschikbare middelen voldoende stageplekken in te richten. Behalve, dat stagebegeleiding tijd kost is het ook belangrijk om stagiaires met moderne materialen en hulpmiddelen werkervaring te laten opdoen. Daarom verzoekt de VVD het College van B en W met deze motie te onderzoeken, of met een financiële ondersteuning het aantal stageplekken bij Amstelveense werkgevers, dat jongeren meer kansrijk maakt op de arbeidsmarkt kan worden uitgebreid. Het is van groot belang, dat jongeren sneller naar een volwaardige baan worden begeleid.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.