Bijgewerkt: 29 juni 2022

VVD-Amstelveen vragen omtrent toekomst van lijn 5

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
23-05-2016

Recente gebeurtenissen als inleiding:

Op 2 mei 2016 richtte Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Verkeer zich middels een brief tot alle gemeenteraadsleden en dus tot alle Amstelveners. De Amstelveense afvaardiging in de Stadsregioraad Amsterdam (SRA) voelde zich overvallen en stelde een persbericht op - “Handen af van tramlijn 5”-  en vroeg de wethouder toe alles in het werk te stellen van de gedane suggestie af te komen. De brief van de wethouder begint met een verwijzing naar een Directeuren Overleg (DO) gehouden op 25 april 2016, waarbij de routering van lijn 5 is besproken. En zoals blijkt een geheel andere routering dan die al sinds 2013 wordt gesuggereerd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Verkeer


Op 10 mei 2016 werd ’s morgens een ingelaste woordvoerders sessie belegd om de gang van zaken toe te lichten. Tijdens de SRA-commissie bespreking voorafgaand aan de die avond geplande Stadsregioraad vergadering voerde Walter Vervenne, mede op verzoek van een aantal SRA woordvoerders Amstelveenlijn, het woord. Kernpunt was een tekst afwijking van een eerder gegeven advies door de Adviescommissie A&M en nu verwoordt in het Program van Eisen betreffende een voorstel concessieverlening A&M. De portefeuillehouder stelde, dat deze tekst afwijking geen invloed heeft op de uiteindelijk te kiezen routering van lijn 5. Ook werd de portefeuillehouder bevraagd naar de status van het unaniem op 15 december 2015 genomen SRA- besluit omtrent de definitieve uitvoering van de nieuwe Amstelveenlijn. Toegezegd werd, dat hierover nog uitvoerig schriftelijk beantwoording zal volgen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Walter B. Vervenne, gemeenteraadslid van VVD-Amstelveen woordvoerder van de Amstelveenlijn


Nu onze VVD-vragen aan de wethouder:

-Wat is de status van zogenaamd Amstelveenlijn Directeuren Overleg (DO) ?

-Waarom gaat U ervan uit, dat tijdens het DO overleg besluitvorming wordt voorbereid, waar Amstelveen geen feitelijke zeggenschap heeft ?

-Tijdens de bijpraatsessie van 10 mei 2016 meldde de wethouder, dat op 12 mei een gesprek met het GVB gepland staat. Wat is de uitkomst van dit gesprek ?

-Ook komt tijdens de bijpraatsessie aan de orde, dat de wethouder de ambtelijke staf opdracht zal geven de juridische status van de besluitvorming na te gaan. Is dit uitgezet en kunt U hierover al mededeling doen ?

-Algemeen bekend is = zie lijnennetvisie gesprekken en SRA- besluitvorming op 21 mei 2015 = dat bij het starten van de Noord Zuid-lijn de impact op het tram- en buslijnen netwerk enorm zal zijn. Waarom zou lijn 5 hierin niet worden meegenomen?

-Het dossier Amstelveenlijn en dus ook lijn 5 zijn voor Amstelveen van levensbelang. Duidelijkheid over de uitkomst definitieve routering lijn 5 moet zo spoedig mogelijk gegeven worden. Welke termijn heeft U in gedachten ?

Walter B. Vervenne-woordvoerder Amstelveenlijn voor de VVD-Amstelveen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.