Bijgewerkt: 29 februari 2024

VVD-Amstelveen vragen over antisemitisme

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
07-02-2023

VVD-Amstelveen maakt zich zorgen over de recente berichtgeving dat het antisemitisme in Nederland toeneemt en dat er een gebrek aan Holocaustkennis is onder een deel van de jongeren.  

Tijdens de recente Nationale Holocaust Herdenking zijn door prominente sprekers zorgen geuit over het toenemende antisemitisme in onze maatschappij. Daarnaast is er een rapportage door Claim Conference gepubliceerd over gebrek aan Holocaustkennis en – bewustzijn onder een deel van de jongeren. Hoewel de methodiek tot enige discussie heeft geleid, ondersteunen de data een algehele trend die zichtbaar is. Dit sluit ook aan bij gepubliceerde data van het CIDI met betrekking tot toename van antisemitisme. 

Foto Amstelveen
(Bron VVD-Amstelveen - 2022)

Janneke Leegstra raadslid van VVD-Amstelveen, woordvoerder Openbare Orde en Veiligheid

 Daarom heeft Janneke Leegstra VVD-Amstelveen gemeenteraadslid, mede namens de partijen PvdA , Goed voor Amstelveen en Actief voor Amstelveen tijdens de gemeenteraadsvergadering van 1 februari 2023 mondelinge vragen hierover gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Er is helderheid gevraagd over specifieke maatregelen die genomen of gepland zijn, samenwerking met de lokale Joodse gemeenschap, onderwijs over het Jodendom en de Holocaust, aanpak van openbare uitingen van antisemitisme en de manier waarop antisemitisme en de resultaten van de inspanningen om dit tegen te gaan worden gemeten en gerapporteerd. De VVD wil zich ervan verzekeren dat er effectieve acties worden ondernomen ten behoeve van een veilige en inclusieve gemeente voor iedereen. De VVD is één van de initiatiefnemers van de Shalom verklaring die in 2021 door het merendeel van de gemeenteraad is ondertekend. Die verklaring is er met een reden. 'Amstelveen heeft samen met Amsterdam de grootste Joodse gemeenschap in Nederland, en kan beschouwd worden als een relatief veilige gemeente voor Nederlandse Joden. Om dat zo te houden is blijvende oplettendheid en waakzaamheid vereist”, aldus raadslid Leegstra. “De signalen dat een groeiend deel van de Nederlandse jongeren óf denkt dat de Holocaust niet werkelijk heeft plaatsgevonden óf van mening is dat het aantal Joodse slachtoffers aanzienlijk lager is dan de geregistreerde 6 miljoen, is zeer zorgwekkend.'

Overzicht van de gestelde vragen: 

-Zijn naar aanleiding van recente onderzoeken en uitingen additionele maatregelen gepland om het bewustzijn over de Holocaust te vergroten en antisemitisme tegen te gaan?  

-Hoe werkt de gemeente samen met de lokale Joodse gemeenschap om antisemitisme te bestrijden? In het verleden was er een periodiek overleg tussen de burgemeester en besturen van Joodse organisaties. Waarom zijn die er niet meer en is de burgemeester bereid om dit overleg op korte termijn weer in te voeren? Zo nee, waarom niet? 

-Een groot deel van de Amstelveense raad heeft in 2021 de Shalom Verklaring ondertekend. In de verklaring wordt benadrukt dat we lespakketten over de Holocaust en de Joodse geschiedenis van Amstelveen en Nederland zullen faciliteren en stimuleren. Welke stappen worden er ondernomen om onderwijs over het Jodendom en de Holocaust te versterken in onze scholen? Zijn er andere acties ondernomen gericht op educatie en betrokkenheid van de jeugd? 

-Hoe gaat de burgemeester om met openbare uitingen van antisemitisme, zoals haatpraat en graffiti? Hoe worden deze uitingen, maar ook de resultaten van de anti-antisemitisme inspanningen gemeten en gerapporteerd aan de gemeenteraad en inwoners van Amstelveen?Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.