Bijgewerkt: 13 juli 2024

VVD-Amstelveen vragen over fietsveiligheid

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
12-02-2023

Op woensdag 15 februari 2023 organiseert de gemeente Amstelveen een raadsgesprek over verkeersveiligheid op initiatief van de VVD. Recente ontwikkelingen als toenemende verkeersdrukte en de populariteit van de e-bike heeft ervoor gezorgd de afgelopen jaren het aantal fietsongelukken stijgt. De VVD vindt het hoog tijd dat daar wat aan gedaan wordt.

Foto Amstelveen
(Foto VVD-Amstelveen - 2023)

Menno van Leeuwen, raadslid van VVD-Amstelveen woordvoerder Verkeer en Vervoer in Kronenburg, Uilenstede

Het doel van het raadsgesprek is om samen met alle raadsleden tot praktische oplossingen te komen die het aantal ongelukken kan verminderen. Menno van Leeuwen, raadslid VVD Amstelveen en initiatiefnemer, zegt hierover: 'Voor de VVD is het onacceptabel, dat fietsongelukken weer vaker voorkomen. Als overheid is het onze taak om ervoor te zorgen dat mensen zich veilig in Amstelveen kunnen bewegen en zeker kwetsbare groepen als kinderen en ouderen. Wij zullen met voorstellen komen om dit te verbeteren.'

Naast ambtenaren zal de bijeenkomst georganiseerd worden samen met de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland. VVD-raadslid Van Leeuwen: 'Het is belangrijk dat wij gebruik maken van de specialistische kennis van deze organisaties. Samen kunnen we kijken waar de knelpunten zitten en hier haalbare oplossingen voor realiseren.' Het raadsgesprek zal op woensdag 15 februari 2023 om 20:00 uur gehouden worden op het raadhuis en is voor iedereen toegankelijk. Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.