Bijgewerkt: 23 juni 2024

VVD-Amstelveen vragen over het leuren met sociale huurwoningen

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
31-07-2016

Arjan Gerritsen, burgerraadslid en Paul Feenstra raadslid van de VVD-Amstelveen hebben hun bedenkingen over het leuren met sociale huurwoningen:

De VVD-Amstelveen stelt het college van B en W schriftelijke vragen over het leuren met sociale woningen, waar Het Parool op zaterdag 23 juli 2016 over berichtte. 'Het systeem werkt kennelijk niet en daar moet wat aan gebeuren', aldus burgerraadslid Arjan Gerritsen (VVD).

Het Parool schreef over het leuren van corporatie Stadsgenoot met sociale woningen in Amsterdam. Mensen die via Woningnet op de wachtlijst staan, blijken woningen regelmatig af te wijzen. Vaak niet alleen, omdat de woning te klein is, op de verkeerde plek staat, of te duur zou zijn, maar vooral omdat de woning niet ideaal is. Blijkens het artikel in Het Parool wordt ook in Amstelveen een woning gemiddeld negen keer aangeboden voordat iemand accepteert. Gerritsen: 'Het systeem zorgt er dus voor, dat woningen niet terechtkomen bij degene die een woning nodig heeft'. Ook wethouder wonen Herbert Raat liet op Twitter weten het jammer te vinden, dat het systeem zo werkt en vond het de hoogste tijd voor een onderzoek.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Arjan Gerritsen, burgerraadslid van de VVD-Amstelveen


In het huidige verdeelsysteem is woonduur leidend. Mensen met de hoogste nood en een korte woonduur hebben dus niet alleen te maken met urgenten voor zich. Zij hebben ook te maken met mensen met een lange woonduur die alleen toehappen als de woning beter, of groter is of op een betere locatie staat, zoals Amsterdam-Zuid en Amstelveen. Zij wachten op die ene 'big fish'.

Woningnet werkt op haar platform - net als Funda - met een wervende tekst, veel foto's en plattegronden van de aangeboden woningen. Hoewel het voor iedereen duidelijk zou moeten zijn, of een woning de eerste toets der kritiek kan doorstaan, schrijft kennelijk toch een groot aantal mensen in op een woning die deze toets normaal gesproken niet zou doorstaan. Er wordt bezichtigd, maar even zo vaak afgewezen. Er is geen plafond, afwijzen kan altijd. 'Dit leidt tot het fenomeen kijken, kijken niet huren. Terwijl er mensen staan te springen om een sociale woning is degene met een lange woonduur, en met reeds een dak boven het hoofd, aan het funshoppen', aldus Gerritsen.

De VVD-Amstelveen heeft het college dus schriftelijke vragen over deze kwestie gesteld. Zij is onder meer benieuwd, of het college het eens is met de VVD, dat het systeem niet meer voldoet, omdat woningen niet meer terecht komen bij de mensen die het echt nodig hebben. Voorgesteld wordt om het in regionaal verband bespreekbaar te maken en concrete acties hieraan te verbinden. Gerritsen: 'als de regio dat niet ziet zitten, moet Amstelveen zelf maar het voortouw nemen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Paul Feenstra, gemeenteraadslid van de VVD-Amstelveen


Betreft: Vragen ex. Artikel 45 RvO over het leuren met sociale woningen

Geacht college van B en W,

In de zaterdageditie van Het Parool van 23 juli 2016 werd bericht over het leuren van corporatie Stadsgenoot met sociale woningen in Amsterdam. Mensen die via Woningnet op de wachtlijst staan, blijken woningen regelmatig af te wijzen. Vaak niet alleen omdat de woning te klein is, op de verkeerde plek staat of te duur zou zijn, maar vooral omdat de woning niet ideaal is.

In het huidige verdeelsysteem is woonduur leidend. Mensen met de hoogste nood en een korte woonduur hebben dus niet alleen te maken met urgenten voor zich. Zij hebben ook te maken met mensen met een lange woonduur die alleen toehappen als de woning beter, of groter is of op een betere locatie staat, zoals Amsterdam-Zuid en Amstelveen. ‘Veel zoekers wonen al en willen beter komen te wonen’, aldus Egbert de Vries van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) in het Parool.

Uit het staatje bij het artikel blijkt, dat net als in Amsterdam ook in Amstelveen een woning gemiddeld negen keer wordt aangeboden, voordat iemand accepteert. Het systeem zorgt er dus voor, dat woningen niet terecht komen bij degene die een woning nodig heeft. Wethouder wonen Herbert Raat liet op Twitter weten het jammer te vinden, dat het systeem zo werkt en vond het de hoogste tijd voor een onderzoek.

Naar aanleiding hiervan heeft de VVD fractie de volgende vragen:

-Klopt het, dat de geschetste situatie van leuren met sociale woningen door corporaties vergelijkbaar is met de situatie in Amstelveen?

-Zo ja, kan het college van B en W aangeven in welke mate (omvang) dit optreedt? Kan het college een nadere toelichting hierop geven?

-Zo nee, hoe zit het dan?

-Is het college van B en W het met de VVD eens dat dit systeem niet meer voldoet, omdat woningen niet meer terecht komen bij de mensen die het echt nodig hebben?

-Is het college van B en W bereid dit probleem in regionaal verband bespreekbaar te maken en daar concrete acties aan te verbinden?

-Zo ja, wat zijn deze concrete acties precies en welk tijdspad is daarbij beoogd?

-Als er in de regio onvoldoende draagvlak is om een onderzoek te doen naar een ander systeem, gaat Amstelveen dit dan zelf doen?

Arjan Gerritsen, burgerraadslid voor de VVD Amstelveen en Paul Feenstra raadslid voor de VVD AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.