Bijgewerkt: 1 oktober 2023

VVD-Amstelveen wil de Legmeerdijk veiliger maken

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
28-09-2021

Het deel van de N231 langs Westwijk is lokaal beter bekend als de Legmeerdijk. Het is een drukke provinciale weg die door vrachtverkeer veelvuldig als doorgaande route wordt gebruikt. Daarnaast wordt er regelmatig te hard gereden door weggebruikers en verkeert het dubbelstrooks fietspad naast de weg in een slechte staat. 'Op meerdere fronten is wat aan te merken op de Legmeerdijk. Dat moet echt veiliger', aldus Arjan Gerritsen raadslid van VVD-Amstelveen.Vanuit de omliggende woonwijken in Amstelveen en Aalsmeer komen veelvuldig klachten binnen bij de Amstelveense VVD. Op een doodnormale zaterdagochtend rijden de vrachtwagens af en aan, juist op het moment dat kinderen naar de sport gaan en zij de Legmeerdijk moeten oversteken. Op doordeweekse schooldagen is dat beeld niet anders. De Legmeerdijk verwerkt veel verkeer en is populair onder vrachtwagenchauffeurs om als doorgaande route te gebruiken via de Bosrandweg richting de A9. Arjan Gerritsen: 'Terwijl de route via de N201 en Fokkerweg daar eigenlijk voor bedoeld is. Dat is het snelle en veilige alternatief.'

Bovendien wordt op de Legmeerdijk veelvuldig te hard gereden. De toegestane maximum snelheid bedraagt 50 km/u en even voorbij de rotonde bij de Jane Addamslaan is dat 60 km/u. De Legmeerdijk heeft echter de uitstraling en inrichting van een weg waar 80 km/u gereden kan worden. 'Dat er te hard gereden wordt is dus niet zo gek, maar het is natuurlijk niet gewenst', aldus Arjan Gerritsen. Omwonenden ervaren meer geluidoverlast en de veiligheid bij de gelijkvloerse kruisingen met de Legmeerdijk, is beperkt. Dit laatste is ook op het dubbelstrooks fietspad naast de Legmeerdijk zichtbaar. Dit fietspad verkeert in slechte staat en biedt weinig comfort.

Foto Amstelveen
(Foto VVD-Amstelveen - 2021)

Arjan Gerritsen VVD-Amstelveen raadslid met weggebruikers op de rotonde van de kruising aan de Snoekbaarstraat/ Legmeerdijk en Jane Addamslaan


De VVD-Amstelveen heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van B en W, waarin zij het College verzoekt het gesprek met de provincie Noord-Holland aan te gaan. De provincie gaat de Legmeerdijk op termijn namelijk op de schop nemen. Er wordt onderhoud gepleegd, de rotonde ter hoogte van de Jane Addamslaan wordt verbeterd en ter hoogte van de Marshallsingel zal een nieuwe rotonde komen om de uitbreiding van de woonwijk Nieuw Oosteinde (Aalsmeer) te ontsluiten. Arjan Gerritsen: 'Er liggen dus kansen om snelheidsvertragende maatregelen mee te nemen in de werkzaamheden, om de Legmeerdijk daarmee minder aantrekkelijk te maken voor vrachtverkeer en de verkeersdruk en geluidoverlast te verminderen. Bovendien kan het fietspad langs de weg tegelijkertijd een grondige opknapbeurt krijgen.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.