Bijgewerkt: 13 augustus 2022

VVD-Amstelveen wil een nieuw verpleeghuis laten bouwen in de stad

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
26-01-2022

De toenemende vergrijzing in Nederland vraagt ook om actie in Amstelveen. Het aandeel 75-plussers in Nederland zal in 2030 stijgen naar 12% van de bevolking. Dan gaat het om ruim 2 miljoen mensen. De groep 85-plussers, die relatief veel zorg nodig heeft, zal dan ook toegenomen zijn tot 540.000 mensen.

Ouderen willen langer thuis blijven wonen maar als het moment komt dat dit niet meer kan moeten er voldoende verpleeghuisbedden zijn. Hieruit volgen twee acties. Er moeten meer woningen komen die geschikt zijn voor ouderen, die levensloopbestendig zijn en er moeten meer verpleeghuisplekken komen. Het College van B en W van Amstelveen heeft hiervoor een Woonzorgvisie Ouderen geschreven die op 16 februari 2022 in de raadscommissie en in de raad behandeld gaat worden. De VVD-Amstelveen vindt dat het College goed werk gedaan heeft.

Foto Amstelveen
(Foto VVD-Amstelveen - 2022)

Jet Smit, burgerraadslid woordvoerder Wonen en Victor Frequin, raadslid van VVD-Amstelveen woordvoerder Zorg voor het Verzorgingshuis 't Huis aan de Poel aan de Populierenlaan 21 in Amstelveen op 19 januari 2022


In reactie daarop roept de VVD het College op hiermee door te pakken en deze zaken concreet te maken. Dat kan door voor extra ouderenwoningen en voor een nieuw verpleeghuis locaties aan te wijzen. Voor de ouderenwoningen zal samenwerking gezocht moeten worden met betrokken organisaties in bouw en vastgoed. Voor een verpleeghuis moet het Zorgkantoor de verantwoordelijkheid dragen, maar de gemeente kan ook hier het voortouw nemen door een locatie te vinden.

Natuurlijk in ruil voor voorrang voor de eigen inwoners. Ook kan de gemeente ervoor zorgen dat er bij dit nieuwe verpleegtehuis woningen voor de zorgmedewerkers komen. De VVD Amstelveen vindt dat Amstelveners in onze eigen gemeente oud moeten kunnen worden, dus graag een nieuw verpleeghuis in Amstelveen met daarbij de huisvesting van zorgmedewerkers.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.