Bijgewerkt: 6 december 2021

VVD-Amstelveen wil focussen op werk en ondersteuning van kinderen

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
29-09-2015

Amstelveen heeft een ruime vergoedingsregeling voor mensen met een minimuminkomen. De vergoedingsregelingen werken zo uit dat bijstandsgerechtigden met kinderen een netto maandinkomen hebben van meer dan € 2000 per maand voor een alleenstaande ouder en bijna € 2300 voor meer persoonshuishoudens. Geen prikkel om aan het werk te gaan als je daarmee in inkomen achteruit gaat, zo stelt Rob Ellermeijer, raadslid VVD.

De VVD-Amstelveen is blij met de doorgevoerde aanpassingen in het gemeentelijk minima beleid. De VVD stelt bovendien voor om voorzieningen voor de ondersteuning van kinderen van minima meer in natura te vergoeden. Zo wordt beter geborgd, dat vergoedingen ten goede komen aan de ontwikkeling van kinderen. Sport, cultuur en computer belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen

Voor mensen met een minimum inkomen met kinderen zijn er onder meer regelingen voor het vergoeden van sport en cultuur , de aanschaf van een computer en de aansluiting op internet. De VVD vindt dat belangrijk, omdat kinderen gelijkwaardige kansen moeten krijgen om te kunnen meedoen en zich te kunnen ontwikkelen. Sport, cultuur en een computer met internet zijn daarvoor belangrijke voorwaarden, aldus Rob Ellermeijer.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Rob Ellermeijer, gemeenteraadslid VVD-Amstelveen, woordvoerder voor Welzijn


De hoogte van een uitkering mag geen belemmering zijn om aan het werk te gaan De VVD vindt het belangrijk, dat werkzoekenden minima voldoende worden gestimuleerd om aan het werk te gaan. Indien door alle vergoedingsregelingen de prikkel wordt weggenomen om aan het werk te gaan dan moeten wij daar wat aan doen. Werk zorgt, dat mensen weer meedoen, er weer bij horen en zich meer ontplooien. Uit de inkomenseffectrapportage blijkt, dat de zogenaamde armoedeval een belemmering kan vormen om aan het werk te gaan en dat dit vooral bij huishoudens met kinderen een probleem vormt als gevolg van de ruime vergoedingsregelingen voor kinderen om deel te nemen aan sport, cultuur en de aanschaf van een computer en internet. Belangrijk, dat de hoogte van deze vergoedingen wordt aangepast aan de actuele marktomstandigheden en dat deze een voldoende voorziening kunnen bieden voor kinderen.

Met vergoedingen in natura borgen dat kinderen adequaat ondersteund worden. Om te waarborgen, dat deze voorzieningen daadwerkelijk bij de kinderen terecht komen wil de VVD niet langer een geldelijke bijdrage overmaken, maar de voorzieningen meer in natura verstrekken. Door collectief computers in te kopen en daar goede afspraken over te maken met leveranciers kan bovendien een inkoopvoordeel worden ingeboekt. Ook voor de internet aansluitingen zou een collectieve afspraak voor de minima kunnen worden onderzocht. Het bieden van de sport- en cultuurfaciliteiten zou beter kunnen worden geboden door de gebruiksmogelijkheden van de Amstelveenpas uit te breiden.

Zo wordt gezorgd, dat de hoogte van de bijstandsuitkering, inclusief alle toeslagen, in geld niet langer een belemmering vormt om aan het werk te gaan en worden de kinderen van minima huishoudens gericht in natura faciliteiten geboden die belangrijk zijn voor hun ontwikkeling.  Om dat te realiseren dient Rob Ellermeijer namens de VVD en samen met andere partijen een motie in tijdens de raadsvergadering op woensdag 30 september 2015.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.