Bijgewerkt: 14 augustus 2022

VVD-Amstelveen wil het water van veenplas de Poel verbeteren

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen/Hoogheemraadschap Rijnland
14-03-2021

Op initiatief van Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Waterbeheer heeft de gemeente Amstelveen afspraken gemaakt met de gemeente Amsterdam, hoogheemraadschap van Rijnland en de provincie Noord-Holland om een baggerproef in de Poel uit te voeren. Arjan Gerritsen raadslid VVD: 'Wat ons betreft een unieke kans om te onderzoeken of en zo ja, in welke mate de waterkwaliteit van onze mooie Poel verbetert kan worden door te baggeren.'

De waterdiepte van de Poel neemt al jaren af door de toename van slib op de bodem en dat komt de waterkwaliteit niet ten goede. De groei van blauwalg gedurende de zomer is een hardnekkig probleem. Dit is het gevolg van jarenlang achterstallig onderhoud door de waterbeheerder. Het is goed te zien dat diezelfde waterbeheerder ook haar financiële bijdrage levert aan deze baggerpilot. 'Wij spreken de hoop uit dat de uitkomsten van de pilot als vliegwiel kunnen dienen voor de verdere verbetering van de waterkwaliteit en het creëren van meer waterdiepte in de toekomst. Daarbij verwachten wij een voorname rol van de waterbeheerder die wordt geacht te voldoen aan de Europese regelgeving' - aldus Arjan Gerritsen.Het zal een langdurig proces zijn, maar met deze baggerproef wordt wel het startschot gegeven voor het weer op orde brengen van de waterkwaliteit in de Poel. De proef is hopelijk het begin van een proces dat leidt tot een aantrekkelijke Poel, met ecologische diversiteit, mogelijkheden voor (water)recreatie, natuurgenot en een uitstekende waterkwaliteit. Arjan Gerritsen: 'De Poel hoort bij ons mooie Amstelveen en moet weer de kwaliteit krijgen die het verdient.'

'De Amstelveense Poel bestaat uit de Grote en de Kleine Poel die met elkaar verbonden zijn. Beide maken deel uit van het polderstelsel van de Buitendijksche Buitenveldersche polder en zijn belangrijk voor het bergen van water. De plas is voedselrijk, troebel en rijk aan algen. Er zijn vrijwel geen waterplanten. Ongeveer tweederde van de oeverlengte is begroeid met riet. De visbiomassa is hoog en wordt gedomineerd door brasems. Door de wijziging in 2006 van de watervoorziening van een deel van het stedelijk gebied is de kwaliteit wel verbeterd. Momenten met helder water komen steeds vaker voor. Er zijn aanwijzingen dat er veenafbraak optreedt. Daarmee vindt nalevering van fosfor uit de bodem plaats.

In 2006 heeft Waternet het gebied hydrologisch anders ingericht en het water wordt nu via een andere route aangevoerd. De onttrekking van water uit de Amstelveense Poel en daarmee de inlaat vanuit de Nieuwe Meer is daardoor sterk afgenomen. In 2010 is ruim 10 ton brasem verwijderd om groeiruimte te geven aan de karper. Deze maatregel is op initiatief van de sportvisserij uitgevoerd'- staat in het door het Hoogheemraadschap Rijnland opgestelde rapport (pdf 2 pagina’s).

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2008)

Windsurfers van de Water Sportvereniging Amstelveen op de Poel op 11 mei 2008


Voor begonnen wordt met de baggerproef wordt een haalbaarheidsstudie naar de effecten van baggeren uitgevoerd. Als de resultaten positief zijn, zal naar verwachting begin 2022 worden begonnen met baggeren. Na de proef wordt gedurende een periode van twee tot drie jaar gemonitord. De kosten voor de proef zijn € 1,4 miljoen. Voor de helft van dit bedrag is door de provincie een subsidie beschikbaar. Voorwaarde is dat de andere helft gedragen wordt door Amstelveen, Amsterdam en Hoogheemraadschap Rijnland. Daarom stelt het Amstelveense College van B en W de gemeenteraad voor een bijdrage te leveren.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.