Bijgewerkt: 6 oktober 2022

VVD-Amstelveen wil nieuwbouw voor scholencomplex aan de Orion

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
03-03-2019

Het scholencomplex aan de Orion in Middenhoven is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Het complex, waarin de basisscholen Willem-Alexander, De Cirkel en De Pioniers zijn gevestigd, is toe aan een grondige facelift. Dat kan zijn in de vorm van vernieuwbouw of sloop en vervolgens nieuwbouw. 'Dat zijn de twee smaken die er momenteel nog zijn, maar eigenlijk is nieuwbouw nog de enige reële optie', aldus raadslid Bas Zwart (VVD).

Foto Amstelveen
(Foto VVD-Amstelveen - 2019)

Arjan Gerritsen en Bas Zwart raadsleden van VVD-Amstelveen (midden) met een paar ouders van de leerlingen van de scholen


Begin 2018 vroeg destijds kandidaat raadslid Arjan Gerritsen (VVD) ook aandacht voor het scholencomplex. Het bestaande scholencomplex is fysiek verouderd en niet klaar voor de toekomst. De klaslokalen zijn te klein, de open ruimten zijn schaars, de ramen zijn van enkel glas en het binnenklimaat is bijzonder slecht reguleerbaar. 'In de winter rijzen de stookkosten de pan uit en in de zomer is het niet koel te krijgen', aldus Arjan Gerritsen.  

De betrokken schoolbesturen hadden begin 2018 vergevorderde plannen om grondig onderhoud uit te laten voeren. Sinds 1 januari 2015 zijn schoolbesturen namelijk verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de eigen schoolgebouwen, waar die taak voorheen bij de gemeente lag. De gemeente is nog wel verantwoordelijk voor onder meer nieuwbouw en uitbreiding van bestaande locaties. Inmiddels is door de gemeente een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om het complex weer van deze tijd te maken en te vernieuwen. De plannen voor het grondige onderhoud zijn daarom voorlopig in de ijskast gezet.Bas Zwart: 'Momenteel is het stil aan de zijde van de gemeente. Wij vragen daarom opnieuw aandacht voor dit scholencomplex. Nieuwbouw is hard nodig en biedt daarnaast kansen om een duurzaam alternatief voor het huidige scholencomplex te realiseren. De VVD heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B en W. De partij wil graag een concrete planning zien en de druk op de (CV-)ketel houden.

Schriftelijke vragen aan het College van B en W Amstelveen, 1 maart 2019. Betreft: Vragen ex. Artikel 45 RvO over de nieuwbouw scholencomplex Orion 

Geacht college van B en W, Begin 2018 heeft de VVD aandacht gevraagd voor het verouderde scholencomplex aan de Orion in Middenhoven. In dit complex zijn de basisscholen Willem-Alexander, De Cirkel en De Pioniers gevestigd. Met deze schriftelijke vragen vraagt de VVD opnieuw aandacht. Het complex, waar ook buurtcentrum De Meent toe behoort, voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. De klassen en gemeenschappelijke ruimtes zijn te klein en de ramen bestaan uit enkel glas. Hierdoor zijn de gebouwen moeilijk te verwarmen in de winter en wordt het in de zomer te warm. Daarbij wordt door de groei van het aantal leerlingen gebruik gemaakt van 3 (!) locaties. Er liggen wat de VVD betreft de volgende opties voor: vernieuwbouw of sloop en nieuwbouw. De schoolbesturen hebben het geplande groot onderhoud voor 2019 uitgesteld.

Naar aanleiding hiervan heeft de VVD fractie de volgende vragen:

-Deelt het College de mening dat het scholencomplex aan de Orion zwaar verouderd is en niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd, zowel om aan een normaal comfort voor de leerlingen als ook om aan duurzaamheidsvereisten te kunnen voldoen?

-Kan het College toelichten wat de vorderingen tot nu toe zijn op dit dossier?   

-Is het College bereid om de verbouwing van dit complex meer prioriteit te geven om daarmee een toekomstige invulling op zo kort mogelijke termijn te garanderen?

-Wanneer kan het College een concrete planning afgeven voor het vervolg?

Bas Zwart en Arjan Gerritsen raadsleden voor de VVD-AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.