Bijgewerkt: 28 juni 2022

VVD, D66 en SBA, maken zich zorgen over de veiligheid van ouderen

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-, D66- en Senioren Belangen Amstelveen
08-06-2020

Amstelveen is relatief gezien een veilige gemeente. Het aantal misdrijven is de afgelopen jaren afgenomen en Amstelveners voelen zich over het algemeen veilig. Toch waren er de afgelopen maanden een aantal misdrijven te betreuren met oudere Amstelveners als slachtoffer. Zo werd begin mei van dit jaar tot tweemaal toe een ouder persoon het slachtoffer van een straatoverval.

Foto Amstelveen
(Foto VVD-Amstelveen - 2019)

Benjamin Smalhout raadslid van VVD-Amstelveen


Ook zijn de afgelopen tijd een aantal Amstelveense ouderen het slachtoffer geworden van een babbeltruc door vrouwen die zich voordoen als thuiszorgmedewerkers en vervolgens kostbaarheden uit de woning van het slachtoffers wegnamen. De fracties van VVD-, D66- en SB-Amstelveen, maken zich zorgen over het welzijn en de veiligheid van onze ouderen. Het is ontoelaatbaar dat Amstelveense ouderen het slachtoffer worden van straatovervallen, oplichting, cybercriminaliteit en andersoortige misdrijven.

De fracties van VVD, D66 en SBA willen weten hoe de veiligheid en het welzijn van onze ouderen kan worden gewaarborgd. Het College B en W van Amstelveen heeft al aangegeven dat het bevorderen van het welzijn van onze ouderen een belangrijke prioriteit is. Bovengenoemde fracties willen dan ook onder meer van het college weten op welke wijze dit is gebeurd. De vragen zijn als volgt:

-Kan het college inzichtelijk maken hoe vaak ouderen het afgelopen jaar het slachtoffer zijn geworden van criminaliteit, Zo ja, op welke termijn deelt het college deze bevindingen met de raad?

-Kan het college inzichtelijk maken welke maatregelen het college heeft genomen, zoals voorlichting en andere preventie, en zal nemen om de veiligheid van ouderen te vergroten? Zo ja, wanneer deelt het college deze bevindingen met de raad?

-Is het college bereid om extra veiligheids- en/of voorlichtingsmaatregelen te nemen om de veiligheid van ouderen te vergroten? Zo ja, op welke termijn komt het college bij de raad terug op deze maatregelen?

-Op welke wijze worden ouderen geïnformeerd over deze maatregelen? Houdt het college voldoende rekening met de beperkte bereikbaarheid van ouderen?

Namens de fracties van VVD- Benjamin Smalhout, D66- Harmen van der Steenhoven en SBA- Percy de RoblesAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.