Bijgewerkt: 7 december 2021

VVD: Tunnel A9 niet ten koste van de Amstelveners

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
26-02-2011

De VVD-Amstelveen fractie is blij, dat het college B en W vorige week heeft aangekondigd, dat zij het contract rondom de ondertunneling A9 wil openbreken. Op die manier probeert het college B en W de Amstelveense bijdrage van 100 miljoen euro aan de tunnel te verlagen.

De VVD maakt zich al jaren zorgen over het torenhoge bedrag, dat de gemeente Amstelveen moet betalen aan de rijkstunnel die ter hoogte van Amstelveen wordt aangelegd. Dit bedrag legt namelijk een te zware druk op de bescheiden Amstelveense begroting.

Noomen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Kees Noomen, fractievoorzitter voor de VVD-Amstelveen


Door de huidige economische crisis lijken deze zorgen waarheid te worden. Als de plannen doorgaan, zoals zij er nu liggen betekent dit, dat de gemeente in de toekomst moet bezuinigen op onze Amstelveense prioriteiten zoals minima, sport en onderwijs. Daarom is het goed, dat wethouder van Financiën Herbert Raat nu aan de noodrem trekt.

De gevreesde schuldenlast van het tunnelproject brengt bovendien ook een stedenbouwkundige chaos mee voor onze stad. Om het huishoudboekje op orde te houden zullen sportvelden, groenstroken en speelvelden worden bebouwd. Niet de ruimtelijke kwaliteit voor Amstelveen zal dan nog leidend zijn, maar enkel het oog op financieel gewin.

De tunnel A9 mag niet ten koste gaan van de Amstelveners. Dit besluit staat ook helemaal in lijn met de opdracht die het college B en W in 2009 van de Amstelveense gemeenteraad kreeg. In een raadsbreed aangenomen motie werd toen verzocht om het bedrag van 100 miljoen in Den Haag te heronderhandelen.

De VVD-fractie verwacht overigens niet, dat een lagere bijdrage van Amstelveen het tunnelproject zal stilleggen. Wij verwachten, dat de minister en andere partijen begrip zullen hebben voor de gewijzigde economische omstandigheden en de benarde positie, waarin Amstelveen zich begeeft.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.