Bijgewerkt: 1 december 2022

VVD blij met 'burgervriendelijke' bezuinigingsoperatie

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
20-06-2010

De gemeente Amstelveen moet in de komende jaren flink bezuinigen. Daarom presenteerde het nieuwe college van B en W onlangs een bezuinigingsvoorstel. Hierbij worden de burgers en bedrijven zoveel mogelijk ontzien.

Noomen  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Kees Noomen fractievoorzitter van VVD-Amstelveen


In plaats daarvan wordt er gesneden in de uitgaven van de ambtelijke en bestuurlijke organisatie. Daarnaast wordt er bezuinigd op gemeentelijke taken, die zo min mogelijk weerslag hebben op de Amstelveners. De gemeente moet dus slimmer en efficiënter gaan werken. Hierdoor hoeven gemeentelijke belastingen zoals de OZB niet te worden verhoogd.

De VVD-fractie juicht het toe, dat de gemeente de moed heeft eerst kritisch naar haar eigen organisatie te kijken in plaats van de crisis eenzijdig af te wentelen op de burgers en bedrijven. In deze economisch moeilijke tijden hebben zij het al lastig genoeg.

Er moet zoveel mogelijk 'burgervriendelijk' worden bezuinigd. Goede voorbeelden hiervan zijn het verhogen van de grondopbrengsten en het verlagen van bestuurlijke kosten. Dit kan gebeuren zonder, dat de Amstelveners dit voelen in hun portemonnee of leefgenot.

De VVD-fractie is bovendien blij, dat het college toch kans ziet om te investeren in beleidsgebieden waar dat broodnodig is. Denk bijvoorbeeld aan veiligheid, minima, breedtesport en onderwijs.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.