Bijgewerkt: 28 november 2022

VVD en D66 over wateroverlast in Bovenkerk

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD en D66
01-02-2010

Betreft: Schriftelijke vragen ex. art 33 over wateroverlast in Bovenkerk

Aan het college van B en W van de gemeente Amstelveen

Inleiding

In Bovenkerk wordt op verschillende plekken hard gewerkt aan nieuwbouw. Sinds de start van de nieuwbouw hebben ongeveer zestig sociale woningen in het midden van de buurt (Aagje Dekenlaan en Joan van Broekhuizenlaan) last van (ernstige) vocht wat resulteert in schimmelvorming op de muren en een ‘natte woning’.

Vocht Bovenkerk Amstelveen
(Foto Herbert Raat - 2010)

Ernstige schimmelvorming op de muren in een woning in Bovenkerk
De fracties van de VVD en D66 hebben verschillende bewoners bezocht en hebben geconstateerd dat bewoners problemen van de situatie ondervinden. De straten waar de overlast zich voordoet liggen op het laagste punt van de wijk; rondom deze straten wordt de grond opgehoogd. Het (grond)water moet ergens naartoe en dat merken de bewoners elke dag in hun woning. De woningen zijn eigendom van de woningbouwvereniging Eigen Haard.

Bovenkerk Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2007)

In Bovenkerk-Oost zijn de sloopwerkzaamheden van de ongeveer 360 woningen in maart 2007 begonnen


De fracties van de VVD en D66 hebben de volgende vragen over de situatie:  1. Is het college bekend met de problemen die bewoners nu ondervinden door de nieuwbouw?

  2. Is er bij de start van de nieuwbouw een zogenaamde watertoets gedaan?

  3. Zo nee, waarom niet?

  4. Zo ja, hoe kan het dan dat de bewoners zoveel overlast ondervinden?

  5. In hoeverre is het college bereid om met de betrokken partijen zoals bewoners, Eigen Haard, gemeente, ontwikkelaars en anderen om de tafel te gaan om een oplossing te vinden voor de problemen die de bewoners ondervinden.


Namens de fractie van de VVD: Herbert Raat 

Namens de fractie van D66: Catharina de LeurAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.