Bijgewerkt: 28 juni 2022

VVD is blij met ondergrondse opslag plastic afval

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
02-07-2012

Momenteel wordt het nieuwe afvalbeleid over heel Amstelveen breed uitgerold. Dat betekent voor veel gezinnen: drie bakken en een zak. Zoals bekend is, de VVD erg kritisch over het nieuwe beleid en dat betreft niet in de laatste plaats het inzamelen van plastic verpakkingsafval. Het huidige inzamelingsbeleid met de plastic zakken geeft de burgers veel ergernis. En deze ergernis zal verder toenemen als het statiegeld op plastic flessen landelijk zal worden afgeschaft.

Feenstra Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Paul Feenstra, raadslid van VVD-Amstelveen


Vooruitlopend op de landelijke ontwikkelingen en evaluatie, heeft de VVD onlangs aan wethouder Levie gevraagd nu al na te denken over mogelijke alternatieven voor de plasticinzameling met zakken. Een van de suggesties is het creëren van ondergrondse opslag van plastic verpakkingsafval in speciale containers naast de bestaande containers voor glas en papier, of als dat budgettair te bezwaarlijk zou zijn, in bovengronds te plaatsen containers.

Raadslid Feenstra: ”Een goede en efficiënte inzameling van plastic verpakkingsafval is voor de VVD belangrijk. Daarom heeft de VVD de wethouder tijdens de Commissievergadering ABM opgeroepen om niet langer te wachten, om nu snel tot actie over te gaan en z.s.m. met een proef met ondergrondse containers voor plastic verpakkingsafval te beginnen.

Wethouder Levie heeft daarop positief gereageerd en toegezegd om – als proef -  bij een, of twee supermarkten een ondergrondse container voor plastic afval te realiseren. Bij succes kan dan bezien worden, of dat in heel Amstelveen kan worden ingevoerd”.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.