Bijgewerkt: 7 december 2021

VVD kaders voor de ombouw van de Amstelveenlijn

Nieuws -> Politiek

Bron: Walter Vervenne / Gemeente Amstelveen
10-11-2011

Toespraak van Walter Vervenne, raadslid van de VVD-Amstelveen tijdens de raadsvergadering op 9 november 2011:

Raadsvoorstel 64  = Kaders  voor de ombouw Amstelveenlijn

Voorzitter,

Als U mij toestaat voorzitter wil ik, wel heel kort beginnen met een persoonlijke ervaring kort na de ingebruikname van de nu functionerende Sneltram/Metro 51. Het was februari 1989 een zaterdagochtend met wat lichte sneeuwval. Ik had het plan opgevat de Auto RAI samen met mijn zoon te gaan bezoeken. Hij vanuit Amsterdam ( student ) en ik vanaf de Sportlaan richting station RAI.

De sneltram 51 was toen ongeveer een jaar in bedrijf. Met die 51 zijn we er nooit gekomen, want vanaf die ochtend werd besloten de sneltram voor maanden ( het werd een jaar ) stil te leggen en eerst allerlei nieuwe technische problemen op te lossen.

Deze fout, waar het Amstelveense Bestuur mede verantwoordelijk voor was mag nooit meer gemaakt worden. Dus nooit meer iets speciaals voor Amstelveen bedingen, maar gewoon met de gemaakte materiaalkeuze meedoen. Nu naar het voorliggend Raadsvoorstel:

Al over een lange periode zijn inwoners van Amstelveen en wij als raad- en commissieleden op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en uitkomsten van studies naar de meest wenselijke uitvoering van zo genoemd : een toekomstbestendige railvaste, robuust, betrouwbaar, comfortabel en veilige verbinding met het Amsterdamse netwerk van ov en het spoor.

vervenne Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Walter Vervenne, raadslid van VVD-Amstelveen


Dit verdienen wij ook, omdat Amstelveen de enige grote stad van Nederland is, waar geen NS station aanwezig is. Wij zijn aangewezen op Station Zuid – Amstel  Station, Centraal Station en Station Schiphol.

Na meerdere voorlichting  sessies door Bureau Amstelveenlijn, maar zeker ook via onze wethouder en zijn ambtelijke staf aan de hand van uitgewerkte schema’s en opties hebben alle in de Raad vertegenwoordigde partijen inspraak gehad. In de laatste fase nog op 21 september, 10 oktober ingelaste RWN i.v.m. SRA 11 oktober en laatst nog op 25 oktober RWN.

Onze fractie steunt van harte het Raadsvoorstel 64 en hoopt, dat de hier vertegenwoordigde partijen zo wijs zullen zijn om de wethouder niet meer voor de voeten te lopen. Maar hem wel  het vertrouwen geven de Amstelveense zaak optimaal uit te onderhandelen. Dus ook geen  opdrachten meer aan de 4 namens Amstelveen afgevaardigde Stadsregioraadsleden.

Raadsvoorstel 64?

Onderzoek Amstelveenlijn; instemmen met kaders voor de ombouw van de Amstelveenlijn voor een hoogwaardige railverbinding (raadsvoorstel). De afgelopen periode zijn vijf alternatieven onderzocht voor de ombouw van de Amstelveenlijn:

stadstram,

regiotram,

sneltram,

variant Initiatiefgroep Regiotram,

metro.

De onderzochte metrovariant brengt hoge investeringskosten met zich mee en kent beperkte dekkingsmogelijkheden. Voorgesteld wordt om in plaats daarvan te kiezen voor een hoogwaardige railverbinding. De raad wordt gevraagd om kaders vast te stellen voor het opstellen en het beoordelen van het ontwerp van een dergelijke railverbinding.

Raadbesluit 64

1.         Kennis te nemen van de projectupdate Ombouw Amstelveenlijn en de Rapportage Oplossingsrichtingen Amstelveenlijn;

2.         Vast te stellen, dat de metrovariant, zoals onderzocht door het projectbureau,  gegeven de huidige omstandigheden steeds minder aantrekkelijk wordt;

3.         Vast te stellen, dat een combinatie van regiotram en stadstram als hoogwaardige railverbinding wordt uitgewerkt tot voorkeursvariant;

4.         Vast te stellen, dat de kaders voor de ombouw van de Amstelveenlijn, zoals vastgesteld door de gemeente raad d.d. 1-4-2009 alleen uitgingen van een metro en niet bruikbaar zijn voor de uitwerking van een andere hoogwaardige railverbinding.

5.         In te stemmen met de geactualiseerde kaders voor de ombouw Amstelveenlijn als basis voor de verdere uitwerking van een hoogwaardige railverbinding.

Het raadsbesluit van 9 november 2011 komt helemaal overeen met de voorstelAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.