Bijgewerkt: 30 november 2021

VVD standpunt ivm Cosmicus in Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
27-06-2010

Tim Lechner, raadslid voor de VVD-Amstelveen schetst het fractiestandpunt

Door de Stichting Cosmicus is een aanvraag gedaan om een school te mogen stichten in Amstelveen. Een school voor bijzonder onderwijs. Nu is de vrijheid van onderwijs een groot goed in Nederland, maar daar hoeft naar mijn idee niet zomaar alles voor te wijken.

Lechner Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Tim Lechner,
Woordvoerder onderwijs VVD-Amstelveen


 Vanuit de Amstelveense bevolking is geen enkel signaal ontvangen, dat er behoefte zou bestaan aan een nieuwe school voor bijzonder onderwijs. In Amstelveen is al voldoende aanbod van scholen van allerlei richtingen; van protestants christelijk, katholiek, openbaar vrije school tot aan een internationale school aan toe.

Ik ben het eens met het college van B en W dat schrijft: “De gemeente is druk doende de huisvesting van bestaande scholen op orde te krijgen. Voor een groot aantal scholen is nieuwbouw dan wel verbouw gepland. Binnen de huidige sociaal economische omstandigheden is het een krachttour om dit financieel rond te krijgen. Wij achten het dan ook niet wenselijk een school toe te voegen aan het bestaande scholenbestand in Amstelveen.”

Informatie bij de gemeenten rondom ons leert ons dat in de ons omringende gemeenten Aalsmeer en Uithoorn ook zo’n verzoek is binnengekomen. Het vermoeden bekruipt me, dat deze stichting op zoek is naar een omliggende gemeente van Amsterdam om daar een school te vestigen, die dan behalve misschien een paar Amstelveners voornamelijk Amsterdammers moet gaan bedienen.

Let wel; op kosten van de Amstelveense gemeenschap. Wij hebben al moeite genoeg om onze Amstelveense scholen goed te onderhouden. Ik heb er geen enkele behoefte aan, om ook nog een bijzondere school voor het Amsterdamse te gaan onderhouden.

De Stichting Cosmicus heeft inmiddels alle raadsleden aangeschreven met een brief, geschreven door weer een senior adviseur, (hoeveel hebben we er daarvan eigenlijk in Nederland?), die klaarblijkelijk een aanzet maakt tot een juridische procedure.

Dit gaat ons als Amstelveners weer een berg geld kosten, alleen al aan juridische kosten, laat staan als die stichting zijn zin krijgt. Dan wordt het toch wel hoog tijd om de wet aan te passen! Laten we in Nederland toch eens ophouden met deze geldverslindende nutteloze bureaucratie! Lees ook: Stichting Cosmicus wil een basisschool stichten in AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS