Bijgewerkt: 1 december 2022

VVD vraagt aandacht voor parkeeroverlast in Amstelveen-Noord

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
23-01-2012

Recentelijk is in Amsterdam-Buitenveldert het gebied voor betaald parkeren sterk uitgebreid. Parkeerders die voorheen vrij parkeerden in Buitenveldert, parkeren nu hun auto in Amstelveen Noord.

bos en vaart  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De ingang van de flat Bos en Vaart is bijna onbereikbaar met een auto


De bewoners van dit aangrenzende gebied in Amstelveen Noord ondervinden daarvan veel overlast. In sommige straten kunnen bewoners hun auto niet langer dichtbij hun huis parkeren. In bijvoorbeeld de Bos en Vaartlaan worden nu auto’s ook aan de kant van de groenstrook geparkeerd. De VVD vindt dat hier zorgvuldig naar gekeken moet worden. Daarom wil de VVD in de komende raadscommissie RWN deze kwestie aan de orde stellen en het College vragen de parkeerdruk te monitoren.

bos en vaart  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Over de gehele lengte van de Bos en Vaartlaan staan de auto's geparkeerd. De foto is op maandagochtend 23 januari 2012
om 11 uur 30 gemaakt


bos en vaart  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Op de Henegouwselaan is de situatie ook niet beter


De VVD wil tevens weten, welke oplossingen er zijn om deze overlast te verminderen . Paul Feenstra van VVD: 'Dat zal mogelijk niet eenvoudig zijn. Een van de suggesties die onderzocht zou kunnen worden, is een parkeerverbod voor niet-bewoners. Bijvoorbeeld door het introduceren van een parkeerverbod op bepaalde tijdstippen, met een ontheffingsvergunning voor Amstelveen bewoners. Maar wellicht zijn er ook andere en betere oplossingen. Bedoeling van de VVD is, het College te vragen de kwestie nu met voorrang te bekijken en mee te nemen in het nieuw te ontwikkelen parkeerbeleid.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.