Bijgewerkt: 28 juni 2022

VVD vragen over grasveld in Bovenkerk

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
23-12-2014

Op 14 december 2014 stuurden 46 omwonenden van de Van Koetsveldstraat (in Bovenkerk) een brief aan de gemeenteraad van Amstelveen. De omwonenden zijn van mening, dat het hier gelegen grasveld niet bebouwd zou moeten worden. De VVD-Amstelveen fractie hecht grote waarde aan het groene karakter van Amstelveen. Bouwprojecten moeten goed worden overwogen en inbreiding dient zoveel mogelijk voorkomen te worden. Daarom wil zij, dat de gemeenteraad bij de behandeling van dit raadsvoorstel een goede en wel overwogen keuze kan maken. Hiervoor dienen vooraf de volgende vragen te worden beantwoord:


Grotere kaart weergeven


-Bent u bekend met het voorstel uit het bestemmingsplan om de functies groen en maatschappelijk met toepassing van een wijzigingsbevoegdheid om te zetten in woningbouw, ter hoogte van de Van Koetsveldstraat?

-Kunt u de historie en de aanleiding van deze bestemmingsplanwijziging duiden?

-Wordt er momenteel een concreet bouwproject voor dit terrein opgestart?

-Kunt u dit bouwproject nader toelichten? Is hier volgens de gemeentelijke visie sprake van inbreiding?

-Welke consequenties (positief en negatief) heeft het anders bestemmen van dit grasveld, zoals de bewoners voorstellen? En het eventueel schrappen van de wijzigingsbevoegdheid (lees: maximaal zes woningen) uit het bestemmingsplan?

-Is er reeds onderzocht, wat de mogelijkheden zijn om dit veld, anders dan zes woningen, in te richten voor de wijk? Waarom wel, waarom niet?

-Deelt u de visie van de direct omwonenden, dat dit grasveld een groene en recreatieve functie heeft in de wijk?

Arjan Gerritsen en Tom Ponjee VVD AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.