Bijgewerkt: 6 december 2021

VVD wil Amstelveners snel van dubbele woonlasten afhelpen

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
28-11-2011

Sinds het vastlopen van de woningmarkt zitten mensen die hun woning willen verkopen met de handen in het haar. Op dit moment staan er volgens FUNDA ongeveer 1000 woningen te koop in Amstelveen. Een gedeelte hiervan staat al langer, dan een jaar te koop. Wie een rondje loopt door zijn buurt ziet hoe groot het probleem is. In bijna elke straat staat wel een ‘Te Koop’- bord.

te koop Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Te koop


 Dit is vooral vervelend voor mensen die hun oude woning willen verkopen, omdat zij inmiddels al verhuisd zijn en dus met dubbele woonlasten zitten opgescheept. Vorige week is in de Tweede Kamer een motie aangenomen, waarmee het gemakkelijker moet worden gemaakt voor huiseigenaren om hun tweede huis tijdelijk te verhuren. Belangrijk onderdeel hiervan is, het schrappen van de verplichte gemeentelijke vergunningaanvraag die tot administratieve rompslomp leidt. Ook in Amstelveen is een dergelijke vergunningaanvraag momenteel verplicht.

De VVD Amstelveen wil, dat de gemeente Amstelveen zich zo snel mogelijk voorbereidt op het verdwijnen van deze gemeentelijke vergunning. De tijdelijke verhuur van koopwoningen helpt namelijk niet alleen mensen met dubbele woonlasten maar zorgt er ook nog eens voor dat de huurmarkt een extra impuls krijgt.

Daarnaast is het ook van belang, dat het college B en W zoveel mogelijk burenoverlast door (illegale) tijdelijke verhuur voorkomt. In onder andere Westwijk en Waardhuizen wisselen een aantal huizen vaak van huurder, of worden huurwoningen gebruikt als groepsaccommodatie voor buitenlandse werknemers.

Dit verandert de sociale cohesie in de buurt en gaat soms gepaard met overlast voor de omwonenden. In de komende raadscommissie RWN zullen wij deze kwestie aan de orde stellen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.