Bijgewerkt: 7 december 2021

VVD wil de toppositie van Amstelveen behouden

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
14-06-2015

Vorige week bleek uit onderzoek, dat Amstelveen één van de meest aantrekkelijke gemeenten is van ons land. In Amstelveen kennen wij een relatief laag misdaadcijfer, lage lasten en een hoog voorzieningenniveau. De VVD is trots op deze cijfers maar denkt dat structurele investeringen nodig zijn om deze positie te behouden en versterken. Dit kaart de VVD aan tijdens de behandeling van de kadernota.

In de komende jaren staat Amstelveen voor een aantal grote uitdagingen. Zo moeten belangrijke keuzen worden gemaakt, waar het gaat om decentralisatie van de zorg, het investeren in het onderwijs en het leefbaar houden van onze buurten. Bovendien krijgt Amstelveen steeds minder inkomsten uit grondopbrengsten. Fractievoorzitter Kees Noomen: ‘De tijd, dat we alles uit grondopbrengsten konden betalen is voorbij. De grond is op en daarmee ook de pot met goud. In de komende jaren moeten wij steeds slimmer om zien te gaan met de overheidsfinanciën. Op die manier kunnen we er voor zorgen, dat Amstelveen één van de meest prettige woongemeenten blijft van ons land.’

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Kees Noomen, fractievoorzitter van VVD-Amstelveen


Investeren in de toekomst!

In de kadernota voor 2016 stelt het college voor een structureel financiële ruimte van 1.7 miljoen euro te creëren. De VVD denkt, dat dit broodnodig is. Kees Noomen; ‘In de afgelopen jaren hebben wij soortgelijke moeilijke, maar noodzakelijke keuzen gemaakt. Denk aan de bezuinigingen op het ambtelijk apparaat, of het openbreken van het A9-contract. Dit zorgt er echter voor, dat wij in de toekomst ook ruimte houden om de voorzieningen in onze stad op peil te houden. Denk aan de scholennieuwbouw, (zoals het nieuwe HWC) en het onderhoud van onze straten, parken en buurten. Daarnaast willen wij blijven zorgen voor goede sport, cultuur en welzijnsvoorzieningen. Door slimmer om te gaan met ruimte en de efficiency te verhogen ziet de VVD goede mogelijkheden om met minder subsidies het voorzieningenniveau op deze gebieden structureel hoog te houden.’

Lage woonlasten

De VVD is blij, dat het college er in de kadernota voor 2016 weer in is geslaagd de woonlasten voor de Amstelveners laag te houden. Dit is een belangrijk speerpunt voor de partij. Kees Noomen: ‘Gemeenten hebben vaak de neiging om hun verliezen op de burger af te wentelen, door bijvoorbeeld de OZB te verhogen. Dit is natuurlijk een schande. De Amstelveners en ondernemingen hebben het in de opkrabbelende economie al lastig genoeg. Door de gemeentelijke lasten laag te houden zorgen wij er voor dat Amstelveners weer ruimte krijgen te investeren in hun huis en bedrijf. Hierdoor kan de economie weer gaan groeien, neemt de banenmarkt toe en komt de huizenmarkt in Amstelveen verderop gang.’

Veiligheid

In de Kadernota komt veiligheid als belangrijke prioriteit naar voren. Dit is volgens Noomen ook hard nodig; ‘In vergelijking met de regio doen wij het behoorlijk goed. Helaas lezen wij bijna wekelijks nog over hennepplantages, woonoverlast en inbraken. Dit heeft een grote impact op de slachtoffers. Hier is dus verdere inzet van gemeente en politie absoluut noodzakelijk.’


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.