Bijgewerkt: 28 november 2021

VVD wil parkeerproblematiek in Kronenburg en Bovenkerk aanpakken

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
25-09-2013

VVD-Amstelveen woordvoerder Economische Zaken Inza Gast spreekt haar zorgen uit over de kantorenleegstand die momenteel nog steeds rond de 24% ligt. Maar in probleemgebieden, zoals Kronenburg en Bovenkerk ziet zij wel een mogelijke oplossing in het tijdelijk versoepelen van de parkeernormering en actief met ondernemers aan tafel gaan om een gezamenlijke oplossing te zoeken voor het nijpende tekort aan parkeerplaatsen.

Om dit te bewerkstelligen dient zij een motie in tijdens de raadsvergadering van 25 september 2013. Gast: “Veel ondernemers krijgen bij het indienen van hun initiatieven bij de gemeente het lid op de neus als blijkt, dat hun plannen niet voldoen aan de parkeernorm die wordt gehanteerd.

Dat is schadelijk voor onze lokale economie en hier zouden we tijdelijk, zolang we in deze kantorenleegstandscrisis zitten, soepeler mee moeten omgaan.” Tevens blijkt, dat het moeilijk is om de individuele parkeerproblematiek van ondernemers op te lossen, maar een integrale aanpak voor de gehele wijk, waarbij de gemeente en ondernemers de handen ineen slaan, zou soelaas kunnen bieden.”

gast Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Inza Gast, raadslid van VVD-Amstelveen tijdens de commissievergadering Algemeen Bestuur en Middelen op 12 september 2013


Het probleem ontstaat als ondernemers met hun vestigingsplannen bij de gemeente aankloppen. Dan wordt berekend hoeveel parkeerplaatsen er nodig zijn voor de werknemers en klanten van het bedrijf volgens de normen in de parkeernota. Bij gebieden zoals Kronenburg en bedrijventerrein Bovenkerk is dit meestal een probleem, want er zijn bijna nooit genoeg parkeerplaatsen beschikbaar.

In gewone tijden onderschrijft de VVD het gebruik van deze parkeernormen, maar in tijden van crisis zou het de voorkeur hebben om de gemeentelijke regelgeving tijdelijk te versoepelen. Landelijk gebeurt dat ook, daar maakt men soms gebruik van de crisis- en herstelwet. Tijdelijk zouden er voor individuele gevallen een ruimere parkeernorm gehanteerd kunnen worden, zonder dat dit precedent schept.

In Amstelveen zouden de bedrijventerreinen Kronenburg en Bovenkerk in aanmerking komen voor versoepelde toepassing van de parkeerproblematiek. Vooral in Kronenburg is het probleem nijpend. De leegstand is daar fors opgelopen en veel gedateerde panden zijn gebouwd met minder parkeerplaatsen dan nu gewoon is. Door de komst van de tram 5 en 51 en het betaald parkeren in Buitenveldert, wordt Kronenburg nu ook gebruikt voor forenzen om hun auto te parkeren als men Amsterdam-Centrum ingaat.

Tevens zou de gemeente meer initiatief moeten nemen om met alle ondernemers uit een gebied om te tafel te gaan om gezamenlijk een oplossing te bedenken, waar alle partijen dan ook een financiële bijdrage aan zouden kunnen leveren.

De gemeente zou dan faciliterend kunnen optreden voor realisatie van extra parkeerplekken voor het gehele gebied, ipv oplossingen te zoeken voor individuele gevallen. Er kan dan ook worden gedacht aan het omvormen van bestaande verouderde kantoren naar een transferium, of de parkeerplaatsen van tijdelijk leegstaande panden beschikbaar stellen aan de buren.

VVD-er Inza Gast ziet liever vandaag dan morgen, dat de leegstand in Amstelveen weer normalere proporties aanneemt. Daarom dient zij tijdens de raadsvergadering een motie in met het verzoek tot tijdelijke versoepeling en een actief wijkgericht beleid op de parkeerproblematiek voor bedrijven.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS