Bijgewerkt: 4 december 2021

'Van Zanen-norm' voor gesubsidieerde instellingen

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
05-12-2011

GroenLinks-Amstelveen vindt, dat bestuurders die werken bij instellingen die subsidie van de gemeente Amstelveen ontvangen niet meer horen te verdienen dan de burgemeester. 'Subsidies zijn ten slotte bedoeld om maatschappelijke doelen te bereiken, niet om hoge salarissen van te laten betalen', stelt Albert Maarse, raadslid voor GroenLinks. Daarom zal GroenLinks bij de behandeling van de nieuwe Amstelveense subsidieverordening in de raadsvergadering van 14 december 2011 pleiten voor de invoering van de 'Van Zanen-norm'.

In de nieuwe “Algemene subsidieverordening Amstelveen 2012” staat al, dat er geen subsidie wordt verstrekt als er medewerkers zijn die meer verdienen dan het salaris van de minister-president, de zgn. Balkenende-norm. Dat vindt GroenLinks echter veel te veel. Albert Maarse: “Wij zien niet in, waarom een directeur van bijvoorbeeld een museum, of een culturele instelling meer zou moeten verdienen dan de burgemeester.”

Maarse Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Albert Maarse, raadslid van GroenLinks-Amstelveen


Daarom gaat GroenLinks bij de behandeling van de subsidieverordening een wijzigingsvoorstel indienen, waarbij de “Balkenende-norm” wordt vervangen door de “Van Zanen-norm”.

Salaris, vergoedingen en pensioen burgemeesters

De hoogte van het salaris en de onkostenvergoeding van de burgemeester is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. De gemeenten zijn ingedeeld in negen inwonersklassen.

Een burgemeester verdient minimaal € 5.747,72 (kleinste inwonersklasse) en maximaal € 10.325,86 bruto (grootste inwonersklasse). Daarnaast krijgt hij of zij een onkostenvergoeding van minimaal € 661,43 (kleinste inwonersklassen) en maximaal € 712,21 per maand (grootste inwonersklassen).

Een burgemeester in een gemeente met iets meer dan 80.000 inwoners bruto € 8.627 per maand bezoldiging + eindejaarsuitkering van 9,8% + ambtstoelage € 724 per maand. Komt samen neer op ongeveer € 123.000 per jaar. De Balkenende norm is in de orde van grootte van € 190.000. (Bron Rijksoverheid).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.