Bijgewerkt: 31 maart 2023

Veel aanmerkingen op wijkvisie Keizer Karelpark

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
27-01-2006

GroenLinks heeft bij de commissiebehandeling van de wijkvisie Keizer Karelpark een behoorlijk aantal kritische opmerkingen gemaakt. GroenLinks heeft daarbij gebruik gemaakt van de vele reacties van inwoners die de partij verzamelde tijdens hun actie ‘Hart voor de wijk’. De belangrijkste opmerkingen van GroenLinks:

Bewoner centraal
De Wijkvisie gaat nu alleen over woningen, wegen en winkels. GroenLinks mist de meer ‘softe’ aspecten in de visie. Voor bewoners zijn het karakter van de wijk, de sfeer en het samen-leven in de wijk van net zo groot belang. De wijkvisie geeft nu geen antwoord op wat we op die punten willen bereiken met deze visie. De wijkvisie mist nu een hart voor de wijk. De gemeente dient zich volgens GroenLinks nadrukkelijk ook te richten op ‘sfeerbeheer’.


Samenstelling wijk
GroenLinks heeft waardering voor de garantie dat het aantal sociale huurwoningen tenminste gelijk blijft. GroenLinks ondersteunt het streven om de wijk gemengder te maken door de aanleg van andere typen woningen. GroenLinks is teleurgesteld dat niet concreet wordt aangegeven is hoeveel andere woningen er nodig zijn om de wijk een goede mix te geven.


Extra woningen
De wijkvisie beschrijft dat er ruimte is om 700 woningen extra te bouwen in de wijk. GroenLinks is een voorstander van verdichting maar wijst hierbij ook op de noodzaak van sfeerbeheer. GroenLinks wil dus niet alleen weten wat er mogelijk is aan extra woningen, maar vooral wat er noodzakelijk is. Is dit aantal van 700 nodig om de instandhouding van het aantal sociale huurwoningen te garanderen? Betekent minder extra woningen een kwalitatieve verbetering van het groen?


Groenstructuur
In de wijkvisie staat vermeld dat de kwaliteit van het groen gehandhaafd blijft, maar dat vorm en kwantiteit van het groen kunnen veranderen. GroenLinks wijst erop dat verdichting niet per definitie minder groen mag betekenen.

Verdichting kan ook gerealiseerd worden door functiewijziging en ander bouwtypen. De wijkvisie is volgens GroenLinks te vaag over de consequenties voor het groen. ‘Kwalitatief hoogwaardige groenstructuur’ is ambtelijk jargon dat geen enkel kader of houvast biedt!


Speelruimte
De wijkvisie is volgens GroenLinks veel te vaag over speelruimte in de wijk. Er staat alleen vermeld dat het ‘een belangrijk uitgangspunt’ is. Dit soort uitgangspunten zijn betekenisloos. GroenLinks wil dat in de wijkvisie vastgelegd wordt dat in de wijk 5% van de ruimte beschikbaar is als speelruimte.


Detailhandel
De locatiekeuze voor het wijkwinkelcentrum Van der Hooplaan wordt tot grote teleurstelling van GroenLinks nog steeds niet gemaakt. Ook zegt de wijkvisie niks over het proces om nu wél te komen tot een keuze of een deadline voor de keuze. GroenLinks vindt dat het college veel te afwachtend is. Het College dient op hele korte termijn richting te geven en partijen rond hun visie bijeen te brengen.


Wijkcentrum
Ook voor de locatie van het wijkcentrum laat de wijkvisie de opties open. Ook hier wil GroenLinks dat op hele korte termijn een keuze gemaakt wordt.


Verkeersveiligheid
Over verbetering van de verkeersveiligheid is de wijkvisie ook niet concreet, terwijl veel bewoners bij de GL-actie ‘Hart voor de wijk’ juist op dit punt concrete zorgen en wensen hebben.

GroenLinks wil dat een inventarisatie wordt toegevoegd van verkeersonveilige situaties zodat deze bij de uitwerking van plannen gericht aangepakt kunnen worden.

Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.