Bijgewerkt: 15 april 2024

Veel overlast door het 909 Festival 2022 in het Amsterdamse Bos

Nieuws -> Amsterdamse Bos

Bron: Amstelveenweb/Wikipedia
30-05-2022

Het 10 jarig jubileum is nog een jaar uitgesteld naar 2022, maar dan was het 909 festival terug in het Amsterdamse Bos op 28 mei 2022. 'Zon, gezelligheid, een mooie locatie en de lekkerste techno uit de hele wereld: dat zijn de ingrediënten van het 909 Festival in het Amsterdamse Bos in Amstelveen' – stond in het bericht van iamsterdam.

Het 909 techno Festival van 2022 veroorzaakte weer enorme geluidsoverlast rond het terrein Land van Bosse, net als het Dekmantel festival jaren geleden. Het Land van Bosse is een 10 hectare groot grasveld en kan evenementen tot 20.000 bezoekers herbergen. Tijdens een festival mogen de DJ’s geluid produceren tot 75 decibel (dB) en voor de bastonen tot 85 dB, maar als van 5 kilometer afstand bijvoorbeeld in Westwijk de bewoners meer dan 70 decibel meten, dan rijst de vraag: hoe is dat mogelijk? Dat is alleen mogelijk als bij de bron minstens 100 decibel wordt geproduceerd. 'De gemeente hanteert en controleert de in het beleid vastgestelde normen ten aanzien van de geluidsproductie. Deze zijn dus volgens haar de afgelopen weekenden niet overschreden'- volgens een bericht uit 2015.Hoe de ambtenaren de geluidsproductie meten is voor de omwonenden onduidelijk en luidt hun conclusie dat de metingen niet correct volgens de geldende richtlijnen zijn uitgevoerd. De fractie van de ChristenUnie-Amstelveen was al in 2016, evenals andere fracties uit de gemeenteraad ontstemd over de geluidshinder die de muziek van het Dekmantel Festival in 2018 veroorzaakte voor de Amstelveense bevolking – staat er in het bericht van Amstelveenweb.com

De heer (naam is bij de redactie bekend) inwoner van Amstelveen heeft deze brief op 29 mei 2022 naar het evenemententoezicht (evenemententoezicht@amstelveen.nl) van Amstelveen gestuurd:

'Geachte medewerker,

Ik wil hierbij een klacht indienen m.b.t. de overlast van het afgelopen zaterdag (28 mei 2022) gehouden muziekfestival in het Amsterdamse Bos. Ik bezit een appartement in het Keizer Karelpark-west nabij de Lindenlaan. Met gesloten ramen en de tv aan was het basgebonk binnen nog steeds goed hoorbaar vanaf 12:00 's middags tot 23:00 's avonds. Zelfs bekenden van mij in Westwijk konden het horen. Ik heb hierover ook wat vragen:

Op https://amstelveenweb.com/nieuws-Geluidshinder-door-het-Dekmantel-Festival-is+all lees ik het volgende: "Tijdens een festival mogen de DJ’s geluid produceren tot 75 dB en voor de bastonen tot 85 dB, maar als van 5 kilometer afstand bijvoorbeeld in Westwijk de bewoners meer dan 70 decibel meten, dan rijst de vraag: hoe is dat mogelijk? Dat is alleen mogelijk als bij de bron minstens 100 decibel wordt geproduceerd. 'De gemeente hanteert en controleert de in het beleid vastgestelde normen ten aanzien van de geluidsproductie. Deze zijn dus volgens haar de afgelopen weekenden niet overschreden'- volgens een bericht uit 2015."

Zijn deze geluidsnormen nog steeds van toepassing en zijn deze gedurende dit festival ter plekke gemeten? Zo ja, wat waren de resultaten van deze metingen en waren deze volgens de gemeente binnen de gestelde normen? Zo nee, waarom niet?

2. Is er overwogen of onderzoek gepleegd over welk effect deze enorm harde geluidsproductie heeft op (gezien het jaargetijde ook pasgeboren) dieren in de directe omgeving en de rest van het bos? We weten b.v. al heel lang dat vuurwerk een negatief effect op huisdieren heeft. Zo ja, waar kan ik de documentatie van de beraadslaging(en) hierover vinden? Zo nee, waarom niet en vindt de gemeente dit dus niet relevant?

3. De basdreun veroorzaakt in de (nabije) omgeving hevige en pulsieve trillingen gedurende elf uur. Is het bekend wat het effect hiervan op de dieren in het bos is? Zo ja, wat is het effect? Zo nee, waarom is dit niet onderzocht en vindt de gemeente dit dus niet relevant?

4. Is het mogelijk dat nesten in de omgeving met daarin jonge vogels door de trillingen uit elkaar schudden? Zo ja, waarom worden dergelijke festivals dan toch toegestaan? Zo nee, kunt u dit onderbouwen?

5. Is het bekend of moedervogels (of andere dierenouders) door de hoge geluidsproductie en trillingen van het nest verjaagd worden gedurende elf uur of zelfs helemaal? Zo ja, waarom worden dergelijke festivals dan toch toegestaan? Zo nee, waarom niet en vindt de gemeente dit dus niet relevant?

Met vriendelijke groet'

Techno is een genre van elektronische dansmuziek (EDM) dat over het algemeen wordt geproduceerd voor gebruik in een doorlopende DJ-set, met een tempo dat vaak varieert tussen 120 en 150 beats per minuut (bpm). Het centrale ritme is meestal in common time (4/4) en wordt vaak gekenmerkt door een repetitieve four on the floor beat. Artiesten kunnen gebruik maken van elektronische instrumenten zoals drum machines, sequencers, en synthesizers, evenals digitale audio workstations. Drummachines uit de jaren 1980, zoals Roland's TR-808 en TR-909, zijn zeer geliefd, en software-emulaties van dergelijke retro-instrumenten zijn populair.

Het gebruik van de term "techno" om te verwijzen naar een type elektronische muziek ontstond in Duitsland in het begin van de jaren 1980. In 1988, na de Britse uitgave van de compilatie Techno! The New Dance Sound of Detroit, werd de term geassocieerd met een vorm van elektronische dansmuziek geproduceerd in Detroit

Na het succes van housemuziek in een aantal Europese landen, groeide techno in populariteit in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, België en Nederland. In Europa ontwikkelden zich al snel regionale varianten en tegen het begin van de jaren negentig hadden zich techno subgenres ontwikkeld zoals acid, hardcore, ambient en dub techno. Muziekjournalisten en fans van techno zijn over het algemeen selectief in hun gebruik van de term, zodat een duidelijk onderscheid kan worden gemaakt tussen soms verwante maar vaak kwalitatief verschillende stijlen, zoals tech house en trance.


Update 2 juni 2022: Op zaterdag 4 juni 2022 tussen 12.00 - 23.00 uur komt weer een festival op het festivalterrein Land van Bosse in het Amsterdamse Bos.

Na de release van het album 'Nobody Is Not Loved' van Solomun, heeft de organisatie de afgelopen maanden gebruikt om het idee achter de plaat uit te werken tot een nieuw evenementconcept: Diynamic Festival wordt Nobody Is Not Loved Festival. De line up bestaat onder andere uit: Solomun,  Adriatique,  Âme,  Ätna ( live ),  Christian Nielsen.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.