Bijgewerkt: 29 juni 2022

Veel tekenbeten verwacht in de zomervakantie

Nieuws -> Gezondheid

Bron: RIVM
05-07-2013

De vakantieperiode breekt aan en daarmee de periode van het jaar, waarin de meeste mensen een tekenbeet oplopen. De verwachting is, dat in juli rond de 200.000 mensen een tekenbeet oplopen. Daardoor kunnen duizenden mensen de ziekte van Lyme oplopen - meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM.)

Uit een enquête blijkt dat, maar een derde van de mensen zichzelf op tekenbeten controleert na een bezoek aan het groen. Het is belangrijk, dat mensen zich regelmatig en nauwkeurig controleren op tekenbeten. Bent u toch gebeten door een teek? Verwijder deze zo snel mogelijk om de kans op de ziekte van Lyme te verkleinen. Via Tekenradar.nl kunt u zich vervolgens aanmelden voor een onderzoek naar tekenbeten van het RIVM en de Wageningen University.

teek Amstelveen
(Foto Wikipedia - 2013)

Een volwassen dier teek, Ixodes scapularis


Tijdens de vakantieperiode trekken veel mensen de natuur in. Ook verblijven mensen vaker en langer in de tuin. Daardoor is de komende periode voor veel mensen de kans groter om een teek tegen het lijf te lopen. Op basis van onderzoek in voorgaande jaren schatten we, dat deze maand rond de 200.000 mensen een tekenbeet oplopen. Aangezien ongeveer 3% van de mensen na een tekenbeet de ziekte van Lyme krijgt, kunnen er deze maand duizenden mensen de ziekte van Lyme oplopen.

Verwachting tekenbeet

Uit een recente enquête uitgevoerd door Wageningen University onder 571 personen (47% man en 53% vrouw) blijkt, dat 60% van de mensen die gemiddeld wekelijks, of vaker in een natuurgebied komt verwacht, dat ze dit jaar een tekenbeet op zullen lopen. Eén op de vier mensen acht de kans klein.

Driekwart van deze groep mensen heeft ooit al eens een tekenbeet opgelopen. Van de mensen die minder dan eens per week in een natuurgebied komt, denkt 70%, dat de kans op een tekenbeet in het komende jaar klein is. Van deze groep geeft toch 56 procent aan, dat ze ooit wel eens een tekenbeet hebben opgelopen.

teek Amstelveen
(Bron Tekenradar.nl - 2013)

Als mensen zijn gebeten door een teek, kunnen ze dat melden op Tekenradar.nl. Gele cirkels = tekenbeten, paarse cirkels = Erythema migrans


Tekencheck: doen!

Een belangrijke manier om de ziekte van Lyme te voorkomen is het tijdig verwijderen van de teek na de beet. Daarvoor is het belangrijk om na een bezoek aan het groen een tekencheck te doen. Uit de enquête blijkt, dat van de mensen die de kans zeer groot inschatten, dat ze een tekenbeet oplopen, maar 52% het zeer waarschijnlijk vindt, dat ze zich op een tekenbeet zullen controleren na een bezoek aan het groen. Van alle deelnemers is dat maar een derde.

Opvallend is dat 90% van alle deelnemers aangeeft bekend te zijn met de risico’s van tekenbeten en de ziekte van Lyme en 91% ooit wel eens informatie over teken, of de ziekte van Lyme heeft opgezocht. 71% vindt, dat ze de noodzakelijke kennis hebben om de ziekte van Lyme te voorkomen maar toch is maar 34% er van overtuigd, dat ze de ziekte van Lyme kunnen voorkomen. De conclusie is dan ook, dat ondanks dat men bewust is van de risico’s de meeste mensen toch niet de juiste maatregelen nemen om de ziekte van Lyme te voorkomen.

Erythema Amstelveen
(Foto James Gathany/Wikipedia - 2013)

Deze foto uit toont de uitslag van Erythema migrans in het patroon van een zogenaamde 'bulls eye', die gemanifesteerd is op de plaats van een tekenbeet op de rechter bovenarm, de eerste teken die op de ziekte van Lyme wijst


Meld een tekenbeet op Tekenradar.nl

Als mensen zijn gebeten door een teek, kunnen ze dat melden op Tekenradar.nl. Sinds april loopt via deze website een onderzoek, waarbij door loting de helft van de deelnemers na de tekenbeet direct een advies krijgt om een éénmalige dosis antibiotica te halen bij de huisarts. Hiermee hoopt het RIVM inzicht te krijgen, of mensen hierdoor minder vaak de ziekte van Lyme krijgen.

Dit jaar zijn al ruim 3600 tekenbeten gemeld, ruim 600 teken opgestuurd om te onderzoeken op de Lymebacterie en meer dan 300 mensen hebben zich opgegeven voor het nieuwe onderzoek. Hoe meer mensen meedoen, hoe meer informatie het onderzoek geeft.

Ziekte van Lyme?

Ziekte van Lyme (Lyme borreliose) is een infectieziekte, wordt veroorzaakt door ten minste drie soorten van bacteriën die behoren tot het geslacht Borrelia. Borrelia burgdorferi sensu stricto is de belangrijkste oorzaak van de ziekte van Lyme in Noord Amerika, terwijl Borrelia afzelii en Borrelia garinii veroorzaken de meeste Europese gevallen.

De ziekte is vernoemd naar de steden van Lyme en Old Lyme, Connecticut, VS, waar een aantal gevallen werden geïdentificeerd in 1975. Hoewel het bekend is, dat de ziekte van Lyme is een door teken overgedragen ziekte zo ver terug als 1978, de oorzaak van de ziekte bleef een mysterie tot 1981, toen B. burgdorferi werd geïdentificeerd door Willy Burgdorfer.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.