Bijgewerkt: 5 december 2022

Veel verwarde mensen ook in Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: AVA
28-02-2018

De signalen zijn er en uit eerdere gespreken die de nieuwe lokale partij Actief voor Amstelveen (AVA) had met politie, bleek dat wijkagenten soms 4 uur of langer bij een verward persoon blijven, omdat zorgprofessionals soms helemaal uit Amsterdam moeten komen of men moet wachten op de Psycholance. Een Psycholance is een ambulance, maar dan voor verwarde mensen waar de psychische toestand een gevaar kan zijn voor henzelf en/of de omgeving.  Op de Psycholance rijden gespecialiseerde verpleegkundigen.  In de regio Amsterdam, waar Amstelveen ook onder valt zijn er slechts twee Psycholances

Foto Amstelveen
(Foto Marcel Antonisse - 2017)

Jacqueline Höcker van AVA


Maar ook uit de gesprekken die AVA had met zorgprofessionals bleek dat het aantal ongevallen en verwarde mensen bij de VU vanuit Amstelveen behoorlijk is opgelopen. Uit cijfers is duidelijk geworden, dat er 2013 in Amstelveen 277 meldingen waren van mensen met verward gedrag, waarbij de politie betrokken was. In 2017 waren dit er 402. Het aantal meldingen geeft een indicatie, maar zegt niets over het verwarde mensen in Amstelveen, omdat uit de cijfers niet blijkt of er meerdere meldingen over een en de zelfde persoon gaan.De politie noemt de stijgende trend,, opvallend en zorgelijk. 'Het aantal en de ernst van incidenten neemt toe' – aldus hoofdcommissaris Pieter-Jaap Aalbersberg van de Eenheid Amsterdam, die binnen de politie verantwoordelijk is voor het thema personen met verward gedrag, stelt dat er nog steeds te weinig wordt gedaan om te voorkomen dat mensen in de problemen komen en situaties uit de hand lopen. 'Het hulpaanbod moet beter aansluiten bij de behoeften, zonder financiële en bureaucratische drempels. Belangrijk is dat mensen niet uit het oog worden verloren' - aldus Aalbersberg.

AVA onderschrijft de stelling van Aalbersberg  en wil weten om hoeveel mensen het daadwerkelijk gaat in Amstelveen en vraagt zich af, of mensen wel op tijd de juiste hulp krijgen en de sociale wijkteams op tijd doorverwijzen naar de juiste hulp.  AVA wil dat er in Amstelveen altijd een psycholance beschikbaar is en er een investering gedaan wordt om meer zorgprofessionals in Amstelveen mogelijk te maken en minder afhankelijk te zijn van de regio.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.