Bijgewerkt: 1 december 2022

Veel weerstand tegen experiment met nieuwe afvalbeleid

Nieuws -> Politiek

Bron: Paul Feenstra VVD
14-08-2011

Onder het motto van 'Uw Mening Telt'  is de VVD-fractie op 9 juli 2011 de straat op gegaan om de reacties van de bewoners te peilen over het nieuwe afvalbeleid. De VVD heeft nu al ruim 200 reacties gekregen, die bijna allemaal zeer kritisch zijn over de proef met het nieuwe afvalbeleid. Woordvoerder Feenstra van de VVD: Veel mensen spreken hun verbazing uit over het proefproject.

Zijlader Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Een vuilniswagen met een zijlader haalt het groente, fruit- en tuinafval op in Amstelveen


Bijna alle reacties noemen als bezwaar het ontsierde straatbeeld met in vaak kleine voortuintjes drie grote afvalcontainers en plastic zakken langs de weg. Ook veel kritiek op het om de week ophalen van restafval: één keer per twee weken blijkt voor veel grotere gezinnen volstrekt onvoldoende. Daarnaast wordt erg veel geklaagd over vliegen en stankoverlast: “de tuin als vuilnisbelt“. Tenslotte ontmoet ook de papierbak veel weerstand en veel bewoners vinden deze derde bak volstrekt overbodig.

Als suggesties hoe het beter kan worden onder meer genoemd het realiseren van een extra ondergrondse container voor plastic, naast de bestaande containers voor glas en papier. Daarnaast wordt gewezen op het alternatief van na-scheiding aan de poort van het afvalverwerkingsbedrijf.

Feenstra benadrukt, dat het een goed streven is om het percentage afvalscheiding te verhogen, maar dat het realiseren van deze doelstelling staat, of valt met een voldoende draagvlak onder de bewoners.

En uit de vele reacties blijkt, dat het nieuwe afvalbeleid zeker nog geen gelopen race is, en de mening van de bewoners telt voor de VVD. Feenstra: De VVD wil daarom het onderwerp z.s.m. opnieuw agenderen en bespreken in de Raadscommissie.

Paul Feenstra, raadslid VVD-Amstelveen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.