Bijgewerkt: 6 oktober 2022

Verandering van het klimaat maakt waterschap relevanter dan ooit

Nieuws -> Politiek

Bron: Water Natuurlijk
11-03-2019

Het waterschap is niet de meest bekende overheid. Veel mensen vragen zich daarom af waarom ze zouden moeten gaan stemmen bij de verkiezingen voor het waterschap. Volgens Water Natuurlijk, de groene waterschapspartij die gesteund wordt door GroenLinks én D66, is het waterschap echter relevanter dan ooit. Volgens Sander Mager, de Amstelveense lijstrekker van Water Natuurlijk staat elke partij staat voor droge voeten, maar is jouw stem bepalend voor hoe het waterschap klimaatverandering, bodemdaling, verdroging, het verlies van biodiversiteit of de waterkwaliteit aan gaat pakken.

Veel kiezers kennen het waterschap alleen van de belastingaanslag die ze elk jaar krijgen, of associëren het waterschap vooral met dijken en gemalen. Meer iets om aan ingenieurs over te laten dan aan politici, is een vaak gehoorde suggestie. Maar de opgaven van vandaag zijn wezenlijk anders zijn dan die van de vorige eeuw, toen ingenieurs inderdaad de Afsluitdijk, de Deltawerken en vele lokale en regionale waterwerken ontwierpen. Sander Mager, lijsttrekker van Water Natuurlijk: 'Afgelopen zomer liet zien dat we met nieuwe uitdagingen te maken hebben. Steeds hogere, bredere dijken en nieuwe gemalen zijn niet langer het antwoord, waarmee we Nederland leefbaar kunnen houden. Zeker niet als we op de aloude manier blijven doorgaan met het omlaag pompen van het grondwater voor de boeren, waardoor de bodem steeds verder daalt en het probleem dus in feite alleen maar toeneemt.'

Foto Amstelveen
(Bron foto Water Natuurlijk - 2019)

Boris van der Ham voormalig D66 politicus en Sander Mager oud-fractievoorzitter van GroenLinks-Amstelveen


Met deze nieuwe uitdagingen worden ook de belangentegenstellingen scherper. En dus is er echt iets te kiezen bij de waterschapsverkiezingen. Mager: 'Kiezen we voor nog meer brede dijken die waardevol landschap hun karakteristieke erfgoed ontnemen? Of bouwen we mèt de natuur en geven we, waar dat kan, ruimte aan het water? Kiezen we voor een monotoon agrarisch productielandschap of voor een landelijk gebied dat plaats biedt aan natuur, recreanten en (kringloop)landbouw? Gaan we ongestoord door met het verstenen van de stad, of kiezen we voor meer groen en ruimte voor slimme waterberging? Laten we de plastic soep, bestrijdingsmiddelen en medicijnresten in ons water zitten, of zorgen we voor schoon water voor mens, dier en natuur? Laten we het bij afvalwater zuiveren volgens de huidige minimale norm of gaan we ook schaarse en waardevolle stoffen, zoals fosfaten terugwinnen en daarmee importen uit verre buitenlanden voorkomen?'

Water Natuurlijk kiest in hun verkiezingsprogramma nadrukkelijk voor maximaal duurzame, klimaatrobuuste en natuurvriendelijke oplossingen, terwijl ander partijen meer het agrarische belang vooropstellen of willen dat het waterschap zich beperkt tot de technisch makkelijkst haalbare oplossing. Water Natuurlijk is een onafhankelijke waterschapspartij, maar wordt gesteund door GroenLinks én D66. Deze partijen doen, anders dan bij de Provinciale Statenverkiezingen, bij de waterschappen daarom niet mee met een eigen lijst. De steun van GroenLinks en D66 wordt ook duidelijk uit de kandidatenlijst van Water Natuurlijk. Zo was Lijsttrekker Sander Mager eerder 12 jaar fractievoorzitter van GroenLinks-Amstelveen en is lijstduwer Boris van der Ham een prominent D66-er. Sander Mager: 'Samenwerking is zeker in de waterschappen ontzettend belangrijk. Ik vind het daarom heel waardevol dat via Water Natuurlijk in het waterschap GroenLinks-ers en D66-ers zich samen inzetten voor een groen, duurzaam en veerkrachtig waterschap.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.