Bijgewerkt: 3 december 2023

Verdiepte bak ervaring A4 is vergelijkbaar met onze A9

Nieuws -> Politiek

Bron: Walter Vervenne
27-02-2014

Walter Vervenne, raadslid van VVD-Amstelveen vervolgt zijn verhaal uit 2013:

Vorig jaar, eind september, voelde ik de behoefte, om in de goede volgorde, op te schrijven hoe het proces van de Tunnel A9 tot dan toe gelopen was. Blijkbaar werd mijn artikel door veel mensen gelezen en een onder hen, een gepensioneerd BAM medewerker, nam met mij contact op. Hij verwees mij naar het project Combinatie A4 Burgerveen, nabij Zoeterwoude/Leiden, waar ook een verdiepte tunnelbak in aanleg is en vroeg mij, of ik daar misschien een bezoek wilde brengen. Ja natuurlijk was vanzelfsprekend mijn reactie !

Nadat ik mijzelf bekend had gemaakt bij de BAM uitvoerders kreeg ik een uitnodiging om een werkbezoek af te leggen. Dat vond plaats op dinsdag 17 december 2013. Na ontvangst en toelichting over het werk in uitvoering aldaar kon ik natuurlijk met ons aangenomen Raadsvoorstel in de hand toelichten, welk alternatief voor de onbetaalbare tunnel uitgewerkt was.

En toen volgde een rondleiding. Te weten, dat de helft van de het tracé aldaar gereed is en heen en weer via 2 x drie rijstroken gereden wordt. De tweede helft van het karwij zal eind dit jaar gereed zijn. Indrukwekkend is het vakmanschap, waarmee in ons polderlandschap zulke enorme infrastructurele werken kunnen worden uitgevoerd. Bravo !

Vervenne Amstelveen
(Bron W. Vervenne - 2013)

Walter B. Vervenne (r), raadslid van VVD-Amstelveen in de verdiepte bak van A4 Burgerveen in 2013


Via beide foto’s wordt duidelijk, hoe een dergelijk werk er uit ziet. Staande in de in uitvoering zijnde bak voel je je heel klein, maar bij het over de in functie zijnde open bak lopend naar de overzijde richting Leiden merk je, hoe de huidige techniek in staat is om praktisch al het verkeerslawaai weg te nemen. Het enorme geraas valt helemaal weg en op enkele honderden meters afstand heeft Leiden al een compleet nieuwe woonwijk gebouwd, waar alle bewoners tot volle tevredenheid vertoeven. Alle woningen aldaar zijn allemaal verkocht !

Niet alleen de vorm van de verdiepte bakken, met geluidsschermen verticaal en horizontaal zorgen voor een beheerst geluidsniveau. Ook de ontwikkelde betonwandbekledingen zijn een techniek apart. En zo werd mij verteld zal steeds verder ontwikkeld worden. De uitvoerders van dit project hebben over een lange periode veel overleg gevoerd met de bewoners aldaar. En zo is mij verteld is dit inmiddels een vak apart geworden. Open- en gedetailleerde voorlichtingen zijn essentieel ook voor de uitvoerende ondernemingen.

Dit alles op locatie waargenomen, geeft mij vertrouwen, dat ook in Amstelveen een “kunstwerk” kan worden gerealiseerd, waar onze A9 bereikbaarheid en het woonplezier elkaar niet zullen dwarsbomen. Tenslotte werd gezegd, dat ik graag nog een volgende periode in de gemeenteraad van Amstelveen voor de VVD mee wil doen, om zodoende mijn ervaring in dit dossier voor Amstelveen efficiënt in te zetten.

Walter B. Vervenne, VVD-Amstelveen woordvoerder Verkeer en Vervoer, Amstelveenlijn en Schiphol.

Verbreding Rijksweg A4 tussen Burgerveen en Leiden

Rijkswaterstaat heeft de verbreding van de A4 tussen Burgerveen en Leiden gegund aan BAM Civiel BV. Dit bedrijf werkt nu samen met een paar partners en heet daarom Combinatie A4 Burgerveen-Leiden. De gunning betreft de verbreding van 2x2 naar 2x3 rijstroken inclusief de aanleg van verschillende bouwwerken. Het gaat om een Design & Construct-contract ter waarde van circa 300 miljoen euro. De verbreding van de A4 tussen Burgerveen en Leiden is gebaseerd op het Tracébesluit A4 Burgerveen-Leiden. Dit tracébesluit bevat ongeveer 20 kilometer wegverbreding van 2x2 naar 2x3 rijstroken en de bouw, of aanpassing van een groot aantal bruggen, viaducten, aquaducten en andere bouwwerken.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.