Bijgewerkt: 2 december 2023

Verhoogde concentraties zwaveldioxide gemeten in Nederland

Nieuws -> Gezondheid

Bron: KNMI
18-10-2014

Op meerdere meetlocaties in Nederland zijn vorige maand verhoogde concentraties zwaveldioxide gemeten. Het KNMI heeft uit satellietmetingen en modelberekeningen aangetoond dat deze zwaveldioxide afkomstig is van de IJslandse vulkaan Bárðarbunga.

De hoeveelheden zwaveldioxide (SO2) die zijn gemeten vormen volgens het RIVM geen gevaar voor de volksgezondheid en hebben ook geen gevolgen voor de luchtvaart. De toename van de concentraties is bijzonder. Vooral in de periode 22-24 september zijn in ons land piekwaarden gemeten in de hoeveelheid zwaveldioxide. Ook in Frankrijk, Duitsland, Ierland en Noorwegen zijn in september duidelijk verhoogde waarden gemeten.

Foto Amstelveen
(Bron Google Earth - 2014)

De Bárðarbunga vulkaan in IJsland


Het KNMI heeft het traject, dat het SO2 vanuit IJsland heeft afgelegd gedetailleerd in kaart gebracht. In het kader van het Europese Copernicus-programma wordt een nieuw systeem ontwikkeld om dagelijkse verwachtingen te maken van gassen en fijn stof in de atmosfeer. Dit systeem gaf een juiste verwachting van de SO2 toename in Europa tot een dag vooruit.

Foto Amstelveen
(Bron KNMI - 2014)

De kaart van 22 september 2014 toont de hoeveelheid SO2 die de vulkaan Bárðarbunga op IJsland heeft uitgestoten


De IJslandvulkaan, die sinds half augustus actief is, biedt onderzoekers een schat aan gegevens om dergelijke verwachtingen te kunnen verbeteren. Op basis van actuele meetgegevens met het ozonmeetinstrument OMI kunnen voorspellingen worden gemaakt van het transport van zwaveldioxide boven Europa. Momenteel worden vooral ten noordwesten van IJsland verhoogde SO2-concentraties gemeten. Er zijn geen aanwijzingen, dat het SO2 richting het Europese vasteland wordt gevoerd.

Zwaveldioxide?

Zwaveldioxide (Sulfur dioxide) is een anorganische verbinding tussen zwavel en zuurstof en heeft als formule SO2. De stof komt voor als een kleurloos gas met een scherpe karakteristieke reuk, dat goed oplosbaar is in water. Zwaveldioxide werkt reeds in lage concentraties vrij sterk irriterend op de longen. Inhalatie van het gas kan kortademigheid, hoesten en longoedeem veroorzaken.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.