Bijgewerkt: 28 november 2021

Verkiezingsbijeenkomst van BBA voor de Indiase gemeenschap in Westend

Nieuws -> Politiek

Bron: BBA
03-03-2018

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) organiseert op zaterdag 10 maart 2018 een informatiebijeenkomst over de gemeenteraadsverkiezingen voor de kiesgerechtigde leden van Indiase gemeenschap in Amstelveen. De bijeenkomst wordt  gehouden in Westend in het wijkcentrum van Westwijk van 18.00 tot 20.00 uur.

BbA werd onlangs vanuit de Indiase gemeenschap benaderd met de vraag of lijsttrekker en wethouder Peter Bot samen met enkele kandidaat raadsleden de Indiase gemeenschap zou willen informeren over de verkiezingen en in gesprek zou willen gaan over thema’s die voor de Indiase gemeenschap van belang zijn. BbA heeft daarop besloten een speciale bijeenkomst te houden voor de Indiase gemeenschap waarin men o.a. ook het verkiezingsprogramma voor de komende jaren zal toelichten.

Aansluitend is er gelegenheid voor discussie en voor vragen aan wethouder Peter Bot. Raadsleden zullen uitgebreid de tijd nemen voor een-op-een gesprekken en individuele vragen. Ten behoeve van de Indiase gemeenschap zullen de gesprekken voornamelijk in het Engels zijn. Inwoners van buiten de Europese gemeenschap, die langer dan 5 jaar in Amstelveen staan ingeschreven, mogen ook deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. De toegang is gratis. Adres: Wijkcentrum Westwijk Westwijkplein 3, 1187 LS Amstelveen

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

De ingang van wijkcentrum Westend in februari 2018Burgerbelangen Amstelveen (Citizens' interests Amstelveen) (bbA) will organize an information meeting on Saturday 10 March 2018 about the municipal elections for the Indian community electors in Amstelveen. The meeting will be held in Westend in the Westwijk neighbourhood centre from 18:00 to 20:00.

BbA was recently approached by the Indian community to ask whether listener and alderman Peter Bot, together with some of the candidate aldermen, would like to inform the Indian community about the elections and discuss issues of interest to the Indian community. BbA then decided to hold a special meeting for the Indian community in which, among other things, the election programme for the coming years will be explained.

There will then be an opportunity for discussion and questions to alderman Peter Bot. Members of the Board will take extensive time for one-to-one discussions and individual questions. For the benefit of the Indian community, the talks will be mainly in English. Residents from outside the European Community, who have been registered in Amstelveen for more than 5 years, may also take part in the municipal elections. Admission is free. Address: Wijkcentrum Westwijk Westwijkplein 3, 1187 LS AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS