Bijgewerkt: 16 juni 2024

Verloedering en leegstand in het Winkelcentrum Waardhuizen

Nieuws -> Politiek

Bron: Actief voor Amstelveen
12-02-2023

Michel Becker en Gonnie van Rietschoten van Actief voor Amstelveen bezochten afgelopen week het winkelcentrum Waardhuizen. De aanleiding was de recente sluiting van de Coop supermarkt, waardoor de wijk het sinds dat moment zonder supermarkt moet stellen.

Maar dat is niet het enige probleem in Waardhuizen. Het winkelcentrum maakt steeds meer een troosteloze indruk en dat geeft weinig toekomstperspectief voor de paar ondernemers die daar nog gevestigd zijn, zeker nu ook nog de huren zo’n 15 % verhoogd worden. De slager, de bakker, de slijterij en de tabakszaak stopten hun activiteiten al eerder, de supermarkt compenseerde met haar aanbod dit verlies enigszins, maar de loop is er nu echt uit.

Foto Amstelveen
(Foto Actief voor Amstelveen - 2023)

In het midden Hubert Maasdijk eigenaar van speelgoedzaak Top!Toys ontvangt van de leden Actief voor Amstelveen raadsleden Gonnie van Rietschoten en Michel Becker een bemoedigend bosje bloemen

Michel Becker: 'Dat is niet alleen treurig voor de ondernemers, maar zeker ook voor de bewoners die de supermarkt en het winkelcentrum zien als een belangrijke schakel in de sociale cohesie van de wijk. Vooral de in deze wijk wonende ouderen hebben behoefte om hun dagelijkse boodschappen op loopafstand te kunnen doen. Wij vinden dat de gemeente en verhuurder hebben een inspannings- verplichting hebben om de situatie te verbeteren.'

Daarom stelt Actief voor Amstelveen schriftelijke vragen aan het college: Onder meer om spoedig in contact treden met de verhuurder om te beluisteren of er inmiddels al een nieuwe gegadigde is om in dit pand een supermarkt te exploiteren en per wanneer dit dan zou kunnen plaatsvinden. En als de verhuurder dit niet wil, vraagt Actief voor Amstelveen of het college dan mogelijkheden ziet om als gemeente dit pand aan te kopen, waardoor zo de belangrijke buurtfunctie van dit pand behouden blijft en de leefbaarheid in de wijk te bevorderd.

Fractievoorzitter Michel Becker wil ook weten of zich in wil spannen om de fysieke omgeving van het winkelcentrum te verbeteren, bijvoorbeeld met meer groen, eigentijds straatmeubilair en een kunst-attribuut. Daardoor zal het winkelcentrum weer een uitnodigende uitstraling krijgen en ondernemers worden geënthousiasmeerd zich te vestigen. 

Tenslotte wordt opgemerkt dat het huidige bestemmingsplan is gedateerd. Het college wordt daarom gevraagd of zij kan toezeggen dat de huidige bestemming van het winkelcentrum ook in de toekomst behouden zal blijven.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.