Bijgewerkt: 28 juni 2022

Verouderde wijken in Amstelveen worden opgeknapt

Nieuws -> Politiek

Bron: Arnout van den Bosch
11-11-2019

Op 6 november 2019 heeft de Amstelveense gemeenteraad ingestemd met het voorstel van onder meer PvdA, VVD en D66 om te beginnen met plannen voor stadsvernieuwing. Al een tijd geleden is afgesproken om 3 miljoen per jaar te reserveren voor het opknappen van verouderde wijken, nu is het tijd om aan de slag te gaan met stadsvernieuwing.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Het voormalige Congrescentrum Amstelveen aan het Sandbergplein 24 in het Stadshart wordt verbouwd op 6 juli 2017. De gevel van het gebouw werd gesloopt, om plaats te maken voor het kantoor van de ABN AMRO bank. Onder stadsvernieuwing wordt in het algemeen verstaan het gerichte proces van behoud, verbetering, herinrichting en verdere ontwikkeling van bestaande delen en structuren van een stad. Er wordt onderscheid gemaakt tussen stadsvernieuwing, die plaatsvindt in vaste gebieden en de object-gerelateerde modernisering of reparatie van gebouwen


Amstelveen heeft een groot aantal wijken uit de periode 1950-1970. Destijds zijn die wijken volgens de nieuwste inzichten gebouwd, maar inmiddels zijn ze op punten behoorlijk verouderd. Niet alleen zijn veel huizen slecht geïsoleerd en dus niet duurzaam, maar er is ook veel versleten na meer dan 50 jaar. Ook de openbare ruimte en de voorzieningen in de wijken raken aan het einde van hun levensduur. Het is natuurlijk niet zo dat alles in een keer uit elkaar valt, maar er moet wel wat gaan gebeuren. Arnout van den Bosch raadslid van PvdA-Amstelveen: 'Amstelveners moeten zeker kunnen zijn van prettig en betaalbaar wonen. Dat gaat niet vanzelf, sommige wijken moeten echt opgeknapt worden.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Arnout van den Bosch raadslid van PvdA-Amstelveen tijdens de raadsvergadering op 12 juni 2019 naast zijn fractievoorzitter Esther Veenboer


Stadsvernieuwing is een breed begrip, met soms grote gevolgen. Het kan inhouden dat een wijk, met de huizen daarin wordt opgeknapt, maar soms is sloop en nieuwbouw de enige oplossing voor grotere problemen. Dat doe je niet zomaar. Het woongenot van bewoners wordt er direct door geraakt. Draagvlak is dus cruciaal. De Amstelveense politiek wil daarom niet van bovenaf bepalen wat er moet gebeuren, maar in gesprek gaan met de mensen waar het om gaat. Een eerste stap is om met elkaar een gezamenlijk beeld te vormen wat stadsvernieuwing precies inhoudt en hoe we dat in Amstelveen willen invullen. Dat is de eerste stap die nu gezet wordt. Harmen van der Steenhoven fractievoorzitter van D66-Amstelveen: 'De komende tijd gaan we opzoek naar één of twee gebieden waar stadsvernieuwing het meest noodzakelijk is. Bij succes in deze wijken of buurten kunnen we het ook in andere gebieden gaan uitvoeren.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Harmen van der Steenhoven fractievoorzitter van D66-Amstelveen tijdens de raadsvergadering op 6 november 2019


De komende tijd gaat gewerkt worden aan een gezamenlijke visie op stadsvernieuwing. Verschillende partijen hebben daarbij verschillende invalshoeken. D66 zet met name in op verduurzaming van de bestaande woningvoorraad en realisatie van meer middeldure huur- en koopwoningen, de VVD vindt gevarieerde wijken en realisatie van middeldure koopwoningen belangrijk en de PvdA richt zich op behoud van tenminste het zelfde aantal sociale huurwoningen zodat alle huidige bewoners zeker kunnen zijn van een betaalbare woning in hun vertrouwde wijk.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Arjan Gerritsen raadslid van VVD-Amstelveen tijdens de raadsvergadering op 6 november 2019


Die verschillende belangen zijn niet per se tegenstrijdig, er moet een goede balans gevonden worden. De komende tijd gaan daarvoor de plannen gemaakt worden. Dan wordt ook duidelijk welke wijken als eerste aangepakt gaan worden. Arjan Gerritsen raadslid van VVD-Amstelveen: 'Dit doen we beheerst en in goed overleg met inwoners en lokale ondernemers.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.