Bijgewerkt: 22 februari 2024

Verschillende virussen en bacteriën waarschijnlijke oorzaak stijging longontstekingen

Nieuws -> Gezondheid

Bron: RIVM
08-02-2024

Huisartsen zagen sinds augustus 2023 meer patiënten met een longontsteking dan in vorige jaren. Vooral de stijging van longontstekingen bij kinderen en jongeren tussen de 5 en 25 jaar was opvallend- meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Keel- en neusmonsters van tientallen patiënten zijn sinds december in het laboratorium onderzocht. Daaruit blijkt dat meerdere virussen en bacteriën hoogstwaarschijnlijk verantwoordelijk zijn voor de stijging van het aantal longontstekingen. Er is dus niet één virus of bacterie verantwoordelijk. De stijging zorgde niet voor een grote toename van patiënten die in het ziekenhuis moesten worden opgenomen en lijkt over zijn piek heen.

Foto Amstelveen
(Bron RIVM - 2024)

Percentage patiënten met longontsteking positief voor een bacterie of bacteriën en/of virus of virussen die longontsteking kunnen veroorzaken (selectie van belangrijkste virussen en bacteriën getoond)

In het begin viel vooral de stijging van het aantal longontstekingen bij kinderen van 0-4 jaar op. Later steeg ook het aantal kinderen van 5-14 jaar en jongvolwassenen van 15-24 jaar met een longontsteking. Om beter zicht te krijgen op de oorzaak stuurden huisartsen van de Nivel Peilstations (externe link) extra keel- en neusmonsters van patiënten met longontsteking naar het RIVM. In totaal zijn van oktober 2023 tot en met januari 2024 132 monsters ingestuurd en onderzocht.

Resultaten kinderen 0-4 jaar. In de monsters werden vaak meerdere virussen en bacteriën aangetoond. Bij de jongste kinderen (0-4 jaar) kwam RS (respiratoir syncytieel)-virus vaak voor. Dit virus is een bekende verwekker van longontsteking bij jonge kinderen. Ook de bacterie Haemophilus influenzae kwam vaak voor in deze leeftijdsgroep. Deze bacterie werd ook vaak gevonden bij patiënten van 65 jaar en ouder.

Resultaten kinderen 5-14 jaar en jongvolwassenen 15-24 jaar. Bij de oudere kinderen en jongvolwassenen in de leeftijd van 5-14 en 15-24 jaar is de bacterie Mycoplasma pneumoniae vaak gevonden. Dit past bij de signalen van de laboratoria die de bacterie in dezelfde periode ook vaak zagen. De bacterie werd ook in andere Europese landen en China genoemd als een van de oorzaken van de stijging van het aantal longontstekingen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.