Bijgewerkt: 28 november 2022

Verstandelijk gehandicapten dupe van AWBZ-hervorming

Nieuws -> Gezondheid

Bron: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
26-02-2013

Een groot deel van de mensen met een verstandelijke handicap die volgens de nieuwe AWBZ-plannen zelfstandig moeten gaan wonen, zal dat niet redden. Een zelfstandig bestaan is niet mogelijk vanwege hun handicaps en hun slechte gezondheid.

Dat concludeert prof. dr. Heleen Evenhuis, hoogleraar Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten, verbonden aan het Erasmus MC, uit een wetenschappelijke analyse - meldt de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.

Een flink deel van de Nederlandse verstandelijk gehandicapten zal na de geplande hervormingen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) zelfstandig moeten gaan wonen, met ondersteuning van mantelzorg, huishoudelijke hulp en thuiszorg. Als de plannen van het kabinet onveranderd door gaan, gaat het om 53 procent van de 65.000 volwassenen die nu wonen in een groepshuis van een zorgorganisatie. Een fors deel van hen kampt echter met een gebrekkige gezondheid en heeft teveel of te gecompliceerde ondersteuning nodig.

Evenhuis en haar mede-onderzoeker Heidi Hermans concluderen dit uit een wetenschappelijke analyse van de GOUD-studie, waarin de gezondheid is onderzocht van ruim duizend verstandelijk gehandicapte 50-plussers, allen cliënten van de zorgorganisaties Ipse de Bruggen, Abrona en Amarant. Evenhuis en Hermans pleiten ervoor om de zorg en het verblijf voor een deel van deze groep binnen de AWBZ te houden. Twee rapporten met hun bevindingen zijn naar de Tweede Kamer gestuurd.

awbz Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2013)

Iedereen kan door ziekte, of een handicap afhankelijk worden van langdurige zorg. Voor die zorg, thuis of in een zorginstelling, hebben alle Nederlanders automatisch een verzekering: de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het kabinet wil, dat de AWBZ in de toekomst beschikbaar blijft voor de zwaarste zorg voor ouderen en gehandicapten


Alle Nederlanders met een verstandelijke handicap die op dit moment in een woonvorm van een zorgorganisatie wonen, zijn voor de AWBZ ingedeeld in acht zogenaamde zorgzwaartepaketten (ZZP-VG).  Bij de indeling wordt vooral bekeken, hoeveel hulp mensen nodig hebben bij de zogeheten algemene dagelijkse levensverrichtingen, zoals aan- en uitkleden, persoonlijke verzorging, opstaan en naar bed gaan, boodschappen doen, eten koken etc. Mensen in ZZP-VG 1 hebben maar weinig ondersteuning nodig en mensen in ZZP-VG 8 moeten compleet worden verzorgd.

Over de mensen in de categorie ZZP-VG 5 tot en met 8 wordt niet gediscussieerd. Het gaat daarin om mensen met ernstige verstandelijke beperkingen, of ernstige lichamelijke, of geestelijke problemen. Zij blijven gewoon in hun groepshuis wonen met alle zorg die daarmee gepaard gaat.

ZZP VG 1-4

De groep, waarop Evenhuis en Hermans zich hebben gericht, zijn mensen uit ZZP-categorie 1 tot en met 4. "Dat zijn vooral mensen met een matige of lichte verstandelijke handicap, die nu in groepshuizen in de wijk wonen. Mensen met het syndroom van Down bijvoorbeeld. Ze zijn redelijk zelfredzaam, gaan overdag naar dagbesteding of hebben aangepast werk.’’

ZZP-VG 4 in de AWBZ

Uit de analyse blijkt echter, dat veel van deze mensen de vaardigheden die nodig zijn om een huishouden te voeren (boodschappen doen, eten klaarmaken, de was doen, medicijnen innemen, met geld omgaan) nooit hebben kunnen leren. Bovendien hebben zij door een opeenstapeling van motorische en zintuiglijke beperkingen en chronische ziekten toch vaak veel zorg nodig.

Evenhuis: ,,Wij denken, dat die complexe zorg teveel gevraagd is van huisartsen, thuiszorg en zeker de mantelzorg. Vandaar, dat wij ervoor pleiten de zorg voor ZZP-VG 4 in de AWBZ te houden. Mensen in ZZP-VG 1-3 zouden op individuele basis moeten worden beoordeeld.’’

Heleen Evenhuis werd in 2000 aangesteld als hoogleraar Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten, destijds de eerste hoogleraar ter wereld op het gebied van dit specialisme. Zij volgt voor haar onderzoeken en analyses een groep van ruim 1000 verstandelijk gehandicapte 50-plussers, ook wel de GOUD-studie genoemd.

Twee instellingen voor verstandelijk gehandicapten in Amstelveen

Op dit moment zijn er twee instellingen voor verstandelijk gehandicapten in Amstelveen bekend: Ons Tweede Thuis, Kinderdagcentrum Nifterlake en het Sinai Centrum VG. Er zijn ook 7 woonvoorzieningen voor verstandelijk gehandicapten in AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.