Bijgewerkt: 5 maart 2024

'Vervreemding' foto en kunsttentoonstelling in P60

Nieuws -> Cultuur

Bron: P60 / GRID 2010
21-09-2010

Op vrijdag 24 september 2010 opent P60 haar deuren voor de opening van een heel bijzondere tentoonstelling: meer dan 30 kunstenaars uit heel Europa exposeren allen twee werken met als thema vervreemding. De officiële opening vindt plaats van 16:30 tot 18:00 uur.

Sinds een jaar neemt P60 deel aan een Europees project, waar kunstenaars, muzikanten en schrijvers gedachten uitwisselen, gezamenlijk evenementen organiseren en zorgen voor internationale samenwerking op cultureel gebied. Samen met organisaties uit onder andere Berlijn, Brno en Kayserie is er al veel bereikt. Zo zijn er exposities en optredens geweest in Berlijn, zijn er manifestaties in Turkije gepland en ook in Tsjechië staat er komend voorjaar heel wat op stapel.

pehlivan Amstelveen
(Foto Serdar Pehlivan - 2010)

Foto compositie van Serdar Pehlivan. Hij is geboren in Ankara, Turkije in 1971. Hij studeerde af aan de Hacettepe Universiteit, Departement Graphic Design in 1994. Hij heeft gewerkt als grafisch ontwerper en fotograaf in zijn eigen studio voor zeven jaar bij Ixir Graphic Corporation


P60 toont in de maanden september tot en met november de resultaten van deze samenwerking. Het eerste evenement, waar het Amstelveens publiek welkom is, is de tentoonstelling Aliens In My Space. Op deze tentoonstelling zijn meer dan zestig kunstwerken en foto’s te zien van kunstenaars uit heel Europa met als thema vervreemding.

De expositie is met name interessant omdat de kunstenaars vrij zijn gelaten in hun interpretatie van het begrip vervreemding. De expositie is ingericht zoals het lang geleden werd gedaan in de grote kunstsalons: de werken hebben allen bijna dezelfde afmeting en hangen in grote getale bij elkaar. Op deze wijze kan de bezoeker makkelijker zelf bepalen wat voor hem of haar een mooi, lelijk of interessant kunstwerk is.

Ook hebben alle werken een directe of indirecte link met fotografie. Doordat er kunstenaars en fotografen uit heel Europa deelnemen is er ook de mogelijkheid om te zien hoe de culturele achtergrond wel of juist niet meer een grote rol in neemt in de hedendaagse kunst en fotografie.

Eén fotograaf wordt in het bijzonder uitgelicht tijdens deze expositie, de Nederlandse fotograaf Kees Tabak. Hij begon in de jaren tachtig als popfotograaf en heeft zich later meer en meer toegespitst op het documenteren van landschappen, die hij tegen kwam tijdens zijn vele reizen. In deze werken is vaak een spoor van de mens terug te vinden. Info: GRID 2010 Photo Biennale Locatie: P60 Poppodium Stadsplein 100A, Amstelveen .Opening:  24 september 2010 16:30 – 18:00 uur. Duur expositie: 24 september – 24 november 2010. Meer informatie: www.P60.nl en www.gridphotofestival.com

Grid 2010

4de internationale fotografie biënnale Amsterdam Metropolitan Area. Van 25 september tot en met 7 november 2010 in Amsterdam, Almere, Amstelveen, Haarlem en Zaanstad

Grid wil zich temidden van andere festivals in Nederland en Europa manifesteren als een podium voor ontmoeting van verschillende vormen van visuele communicatie. Grid is een tweejaarlijks internationaal georiënteerd beeldcultuurevenement en heeft een breed publieksgericht karakter waarbij aspecten als creatie, educatie, identificatie, beleving, toegankelijkheid en experiment centraal staan.

De manifestatie bestaat uit een omvangrijk programma van tentoonstellingen en bijzondere projecten. Naast bijvoorbeeld diverse exposities in musea, galeries en experimentele ruimtes zullen ook ruim dertig landen zich presenteren. Vast onderdeel is een kinder- en multiculturele programmering.

Uitgangspunt voor de selectie van participatie is een mix van overtuigende kwaliteit, zeggingskracht, scherpte en vernieuwing. In totaal zullen er in het gehele gebied ongeveer tachtig projecten plaatsvinden op zestig verschillende locaties. De projecten in de randprogrammering zijn meer gericht op specifieke doelgroepen. Met workshops, lezingen, seminars en symposia worden doelgroepen aangesproken van vakpubliek tot kinderen van basisscholen.

Algemeen doel:

Primaire doel van Grid  is de promotie van het medium fotografie, visuele communicatie en hedendaagse beeldcultuur gedacht vanuit visuele beeldcultuur in de breedste zin van het woord. In economisch perspectief dragen wij bij aan de volgende drie beleidslijnen: • bijdragen aan toeristisch recreatief profiel van stad en regio, differentiatie en decentralisatie

 • profileren van de creatieve industrie

 • bevorderen van interstedelijk verkeer van personen


Algemene subdoelstelligen: • Amsterdam Metropolitan Area als creatief beeldcultuurgebied nationaal en internationaal profileren

 • dialoog stimuleren tussen fotografen/beeldcultuurmakers en publiek

 • een platform creëren voor nieuw talent

 • samenwerking initiëren en stimuleren tussen diverse deelnemers/ ondernemers

 • oorspronkelijke en vernieuwende bijdrage leveren aan de culturele infrastructuur en  voorzieningenniveau

 • specifieke doelgroepgerichte projecten ontwikkelen en uitvoeren

 • cultuurparticipatie stimuleren

 • economische impulsen genereren


Grid 2010 in Amstelveen:
  • Sociale verzekeringsbank Estland presenteert tijdens de internationale fotogragfiebiënnale GRID2010 in de Sociale Verzekeringsbank fotografie van Ruth Huimerind, Peeter Laurits, Tiit Veermaë en Ivar Veermaë.

  • Cultuurcentrum De Griffioen van de Vrije Universtiteit

  • Stichting Beeldende Kunst Amstelveen (Kunstuitleen) Egypte toont een groepsexpositie in de Kunstuitleen Amstelveen en de Bibliotheek van Amstelveen van vijf Egyptische fotografen. De tentoonstelling wordt geopend in aanwezigheid van de heer Ahmed Abdel Aziz Mostafa, ambassadeur van de Arabische Republiek van Egypte in Nederland en de heer Jan van Zanen, burgemeester van de gemeente Amstelveen. Tijd: 24 september 2010 15 uur.

  • Bibliotheek Amstelveen

  • P60Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.