Bijgewerkt: 30 november 2021

Vijf berichten van CDA-Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA-Amstelveen
16-12-2008

CDA breekt lans voor bestuurlijke vernieuwing

Het raadsvoorstel Bestuurlijke Vernieuwing kan op een kritische beschouwing rekenen van het CDA. “Het CDA voelt en neemt nu al de ruimte die zij nodig vind om de zaken die zij van belang vindt op een juiste wijze te bespreken.”, aldus fractievoorzitter Ben Jonker. Juist naar de burger toe is een transparant, en op de zaak zelf toegesneden proces van belang. Jonker dient woensdag een amendement waarmee hij wil voorkomen dat de raad alleen maar met abstracte plannen voor vernieuwing instemd. Concrete voorstellen wil hij in de commissie Algemeen Bestuur en Middelen laten bespreken.

Het CDA is een groot voorstander van assertiviteit in bestuurlijke processen. “Als het nodig is, nemen wij initiatieven om raadsvoorstellen op een andere manier te behandelen, zoals bij Amstel Eiland, of bij het behouden van de Bolder als wijkcentrum”, aldus Ben Jonker. Het is niet duidelijk wat het raadsvoorstel voor verbeteringen inhoudt, want er staan geen concrete voorstellen in.

Een amendement op het raadsvoorstel wordt a.s. woensdag ingediend door Ben Jonker, zodat concrete voorstellen eerst op de agenda van de commissie ABM komen, waar ze thuis horen. Daarnaast wil hij het idee om de commissievoorzitter standpunten te laten samenvatten, schrappen. “Dat is nou juist precies wat een voorzitter niet moet proberen, zoals expliciet aangegeven in de training die de commissievoorzitters krijgen.” Voorstellen over de werkwijze van de commissie wil het CDA laten bespreken en voorbereiden in het voorzittersoverleg.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­


CDA Amstelveen
(CDA-Amstelveen - 2008)

Het logo van CDA-Amstelveen


CDA: geen eigen bijdrage minima voor sportclub

Het CDA wil geen algemene verlaging van de leeftijdsgrens waarop kinderen van minima geld voor een computer kunnen krijgen. Tegelijk wil ze voor deze zaken, evenals sport en cultuur-abonnementen, geen eigen bijdrage opleggen.

Bij het toekennen van financiering voor extra faciliteiten aan minima moet je je altijd afvragen of de huidige regels niet afdoende zijn. We hebben in Amstelveen “maatwerk”, wat betekent dat gezinnen met leerlingen in groep 3 die thuis extra oefenstof op een computer moeten maken, sowieso al een beroep kunnen doen op de gemeente. Een formele grens van 8 jaar aanhouden (wat al lager is dan de landelijke 10 a 12 jr) lijkt het CDA een goede zaak.

We steunen geen initiatieven die aan het lidmaatschap van een sportclub een eigen bijdrage willen verbinden. Het gaat het hier om de ontwikkeling van kinderen, die we juist bij gezinnen met een minimuminkomen willen stimuleren. Dat geeft op dit onderwerp de doorslag, en het CDA steunt dan ook het raadsvoorstel om geen eigen bijdrage te vragen bij zaken als sport, cultuur en computer-aanschaf.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Topsporthal krijgt vooralsnog groen licht van CDA

Het CDA kan instemmen met de bouw van een topsporthal in Amstelveen, zoals nu voorgesteld door de Stichting Topsport Amstelveen en gedragen door de sportverenigingen. Zij wil echter van de wethouder (Tabak) een toezegging dat uiterlijk dit voorjaar ook de nog te dekken 2 miljoen euro opgebracht kan worden uit de exploitatie.

Alle lof van het CDA voor de Stichting Topsport Amstelveen, die in korte tijd enorm veel werk heeft verzet. “De afgelopen tijd is een visie tot stand gekomen, gedragen door de Amstelveense sportverenigingen die we 6 maanden geleden nog niet voor mogelijk hadden gehouden”, aldus fractievoorzitter Jonker. Naar verluidt gaat het met de toegezegde sponsorbijdragen vanuit het bedrijfsleven ook de goede kant op, dus komt het moment dichtbij om definitief groen licht te geven voor de bouw van een topsporthal in Amstelveen. De bijdrage van Amstelveen aan deze hal is 5.7 miljoen euro eenmalig.

De enige serieuze drempel die het CDA nog ziet is de 2 miljoen euro die uit de exploitatie van de topsporthal moet komen. Ben Jonker: “We willen dit niet op z’n beloop laten, en bijvoorbeeld over een jaar er opeens achter komen dat de sporthal die 2 miljoen zelf niet kan dragen. Dan zetten we ons zelf voor het blok, en zouden we de betrokken partijen enorm teleurstellen. Het moet vooraf aan alle partijen duidelijk zijn dat de extra benodigde 2 miljoen (eenmalig), gedekt kan worden uit de exploitatie.”

Een natuurlijk moment om aan die eis te voldoen is volgens het CDA de kadernota van komend voorjaar. Op dat moment moet een exploitatieopzet beschikbaar zijn. Jonker “Het gaat ons niet om de punten en de komma’s van de uitwerking van de topsporthal, maar om de penningen en centen van de gemeente Amstelveen.”

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

CDA: Publiek weg? Dan ook de muziek uit!

Het CDA kan instemmen met de evenementennota, maar wil geregeld zien dat muziek niet op volle sterkte blijft voortrazen als het publiek al weg is. Volgens omwonenden gebeurt dit regelmatig.

Het aantal evenementen in de buurt van het stadshart (26 op Stadshartplein, 16 op Handelsplein) is al vrij fors te noemen. Omdat het niet elke keer om lawaai-producerende evenementen gaat kan het CDA wel instemmen met dit aantal.

Een punt van zorg is echter de lawaaioverlast bij muzikale evenementen. Wat voor veel irritatie zorgt zijn de momenten waarop het meeste publiek een evenement al heeft verlaten, maar de muziek nog op volle sterkte aanstaat. Jonker: “We willen geregeld zien, dat als de mensen weg zijn, de muziek ook zachter gaat of uit. Iedereen die aan het Stadshartplein woont, weet waar hij aan toe is. Maar liever geen onnodige overlast.”

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

CDA wil niet onnodig bezuinigen in 2009

Er is reikhalzend uitgezien naar de nu voorliggende dynamische risicoanalyse, zeker na het debacle met Landsbanki. De analyse laat zien dat de consequenties voor de reservepositie fors zijn, maar dat voor de begroting van 2009 er geen directe noodzaak tot ingrijpen is. Fractievoorzitter Jonker: “je hebt reserves om tegenvallers op te vangen, en dat is bij Landsbanki nodig gebleken. Nu de begroting voor 2009 geen tekort laat zien moeten we niet voor de muziek willen uitlopen. Alles op zijn tijd.”

De aanleiding voor de reactie van Jonker zijn de pleidooien van onder andere Groen Links en D66, die graag nu al bezuinigingsvoorstellen van het college hadden gezien. Het zal duidelijk zijn dat zij hierbij niet op de steun van het CDA kunnen rekenen.

Website: CDA-AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS