Bijgewerkt: 21 juli 2024

Vijf varianten voor de nieuwe Amstelbrug

Nieuws -> Ouderkerk

Bron: Amstelveens Weekblad
11-08-2011

Bureau Goudappel Coffeng voert op verzoek van de Provincie Noord-Holland onderzoek uit naar de vervanging van de Amstelbrug op de grens van Ouderkerk en Amstelveen. Samen met een klankbordgroep worden vijf varianten onderzocht.

Vervanging van de Amstelbrug is nodig, omdat deze te klein is voor het verkeersaanbod. Vooral in de spits staan er lange files voor het stoplicht. Ten eerste wordt gekeken, of het mogelijk is een nieuwe, grotere brug te realiseren die geschikt is voor al het verkeer. Een ander idee is een brug te bouwen, waar bijvoorbeeld ook eventueel toekomstige trams overheen kunnen. In dit ontwerp worden aparte rijstroken voor het openbaar vervoer opgenomen.

Amstelbrug Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2007)

De Amstelbrug bij Ouderkerk aan de Amstel


De derde optie is het aanleggen van een tunnel voor gemotoriseerd verkeer in combinatie met een brug voor langzaam verkeer. Daarnaast wordt gekeken naar een tunnel voor het gemotoriseerd verkeer met aparte rijstroken voor de bus. Dit, in combinatie met een brug voor het langzame verkeer. De vijfde en laatste variant bestaat uit het aanleggen van een tunnel voor al het doorgaande verkeer en de Zuidtangent in combinatie met een brug voor het overige verkeer (zoals lokaal autoverkeer, lokale bus en langzaam rijdend verkeer).

Bij het onderzoek wordt samengewerkt met een klankbordgroep. De groep, die een adviserende rol heeft, bestaat uit tien vertegenwoordigers van verschillende belangengroepen. Te denken valt hierbij aan leden van de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland. De klankbordgroep wordt momenteel samengesteld door Goudappel Coffeng.

Het onderzoek naar de vervanging van de brug neemt ongeveer een jaar in beslag. Hierna moet een keuze gemaakt worden voor een van de varianten. Als de keuze genoeg steun krijgt en financiële dekking is gevonden, dan kan het project in het najaar van 2012 worden uitgewerkt.

Pas dan wordt duidelijk, wanneer er precies begonnen kan worden met de bouw. Vooralsnog wordt er van uit gegaan, dat de sloop van de oude brug en de bouw van de nieuwe oeververbinding niet eerder dan in 2014 plaatsvinden. De provincie werkt in het onderzoek samen met de gemeenten Ouder-Amstel en Amstelveen, de Stadsregio Amsterdam, Waternet en Rijkswaterstaat.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.