Bijgewerkt: 8 december 2023

Volgens CDA-Amstelveen het project Alleman Kwartier is een slecht voorbeeld van participatie

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA-Amstelveen
10-07-2021

De fractie van CDA-Amstelveen betreurt dat de meerderheid van de gemeenteraad niet bereid is om nog een keer te kijken naar het betwiste bouwplan 'Alleman Kwartier'. De motie kreeg woensdag 7 juli 2021 tijdens de behandeling van de Perspectiefnota alleen steun van ChristenUnie-Amstelveen.

In de CDA-motie wordt voorgesteld om de bouwhoogte van één van de gebouwen (G2) te verlagen, maar wel zodanig dat het aantal te bebouwen woningen gelijk blijft of stijgt. 'Bij die variant gaat weliswaar een stukje groen verloren, maar de oplossing zorgt wel voor een groter woongenot voor de huidige bewoners aan het Oostelijke Halfrond. Voor ons blijft het uitgangspunt dat er geen negatief effect op de begroting ontstaat' - zegt fractievoorzitter Pier Rienks.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Pier Rienks fractievoorzitter van CDA-Amstelveen


Bij de algemene beschouwingen vergeleek het CDA de gang van zaken met het project NEWA (Groenelaan), waar wel aandacht was voor een prettige leefomgeving. ‘Ik kan dat aan de bewoners bij het Alleman Kwartier niet uitleggen. Bij beide projecten is er nog geen heipaal de grond in gegaan.’

Volgens het CDA bevat het plan Alleman Kwartier ook heel goede elementen. Er wordt een flink aantal sociale huurwoningen toegevoegd. Maar vooral procedureel en met name op het gebied van de participatie heeft het college nogal wat staken laten vallen. ‘Alleman is een voorbeeld hoe het voortaan niet meer moet’, zegt Pier Rienks. ‘Het is inspraak oude stijl, waarbij de gemeente een volledig dichtgetimmerd plan aan bewoners voorlegt. In de toekomst moeten bewoners worden betrokken op het moment dat er nog wat te kiezen valt.’

Ook de positie van de gemeenteraad moet verbeterd worden. Startnotities worden nu aan het eind van de rit aan de gemeenteraad voorgelegd, waarbij eigenlijk niks meer te veranderen valt. Pier Rienks: 'We snappen heel goed dat de verantwoordelijk wethouder gevangen zit in het huidige strakke ruimtelijke keurslijf. Maar iedereen begrijpt dat deze gang van zaken uiterst onbevredigend is.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.