Bijgewerkt: 6 december 2021

Volgens CDA is regiotram de beste alternatief voor metro

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA-Amstelveen
31-10-2011

De keuze voor de Regiotram is de meest logische keuze voor het CDA-Amstelveen bij de aanpassing van de Amstelveenlijn tot een hoogwaardige railverbinding. Dit is de conclusie van het CDA na bestudering van verschillende onderzoeken en beraadslagingen in de Commissie Ruimte, Wonen en  Natuur (RWN).

De regiotram blijkt in verschillende berekeningsscenario’s het beste te scoren. De Stadsregio, waar Amstelveen deel van uitmaakt, zal naar verwachting in 2012 een beslissing nemen. Onlangs was er in de commissie RWN wederom overleg met het College over de te voeren strategie in de onderhandelingen met de Stadsregio. Lange tijd is ingezet op een ambitieuze metroverbinding en aansluiting op de Noord/Zuidlijn.

Janssen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Geert Janssen, raadslid van het CDA


Deze vergt echter een investering van zo’n 800 miljoen euro. Dit is zonder eventuele overschrijdingen en daarmee een extra risico voor de gemeente. Deze keuze blijkt financieel steeds minder houdbaar. Bijkomend nadeel van de metro is het terugbrengen van het aantal haltes van 20 naar 11, hetgeen ook gevolgen heeft voor Amstelveen. Ook de ombouwtijd, en dus de periode van tijdelijke vervoersoplossingen  van 8-10 jaar, is een praktisch obstakel.

Fractielid en woordvoerder Openbaar Vervoer (OV) Geert Janssen: 'Voor het CDA is behoud van haltes en een snelle overstap op het voor de Amstelveense reiziger zo belangrijke Station Zuid van levensbelang. Bovendien kan een Regiotram ook het Museumplein en dus belangrijke bestemmingen als het Concertgebouw en Leidseplein aandoen.

We gaan voor een alternatief met voldoende capaciteit in de toekomst, comfort voor de reiziger en een snelle verbinding. Een nadeel is wel, dat de rechtstreekse verbinding met het Centraal Station verloren gaat. Een goede aansluiting op de Noord/Zuidlijn is dan ook essentieel. Een terugvaloptie zou nog een combinatie van Regio- en Stadstram kunnen zijn.

Deze kan wel doorrijden tot aan Centraal Station. We hebben het College dan ook gevraagd deze mogelijkheid mee te nemen in haar onderhandelingsstrategie naar de Stadsregio' – aldus CDA fractielid Geert Janssen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.