Bijgewerkt: 29 juni 2022

Volgens ChristenUnie-Amstelveen VVD en D66 is argeloos over Stadshart

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
30-06-2016

De fractie van de ChristenUnie-Amstelveen heeft met stijgende verbazing kennisgenomen van de reactie van de fracties van VVD en D66 over het Stadshart. VVD en D66 beschuldigen Unibail Rodamco als eigenaar van het Stadshart, dat men het Stadshart laten verloederen. De ChristenUnie is van mening, dat VVD en D66 niet Unibail, maar het college moet aanspreken, omdat het college te weinig regie voert op de toekomstige ontwikkelingen van het Stadshart.

“Wij zijn van mening, dat VVD en D66 naïef zijn in hun uitingen in de pers over Unibail. Voor de politieke partijen in Amstelveen is niet Unibail de directe gesprekspartner. Het gaat er om, dat we onze politieke invloed aanwenden, waar deze het meest effectief kan zijn, namelijk in de discussie met het college. De ChristenUnie is van mening, dat het college een veel concretere richting moet aangeven in de ontwikkelingen rond het Stadshart. Ook moet een veel duidelijker regie worden gevoerd in de contacten met de eigenaar van het Stadshart, Unibail. In de huidige discussie lijkt het college onzichtbaar en dat mag niet zo zijn”, aldus Bert de Pijper, fractieleider van de ChristenUnie.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Bert de Pijper fractievoorzitter van ChristenUnie-Amstelveen


Het kan waar zijn, dat VVD en D66 teleurgesteld zijn over het gebrek aan visie bij Unibail Rodamco op de toekomst van het Stadshart, maar het is een gemiste kans van deze partijen, dat ze niet hun invloed aanwenden, waar deze effectief kan zijn, namelijk bij het college. Het college had men moeten aanspreken op het gebrek aan regie richting Unibail.

“Het is werkelijk naïef van VVD en D66 om te menen, dat hun oproep effect zal hebben bij Unibail Rodamco, waarvan het hoofdkantoor in Parijs is gevestigd. VVD en D66 hadden er beter aan gedaan om van het college een duidelijke regie te vragen op de toekomstige ontwikkelingen van het Stadshart en het college op te roepen daarover met Unibail in gesprek te gaan.

De ChristenUnie vindt, dat het aan het college is om haar verantwoordelijkheid te nemen om binnen de toekomstvisie 2025 over het Stadshart, met duidelijke concrete beleidsinitiatieven te komen, hoe we van het Stadshart weer een winkelgebied kunnen maken, waar de “gewone Amstelvener” graag komt. Unibail mag hierin niet de partij zijn die leidend is, zoals de oproep van VVD en D66 lijkt aan te geven. De ChristenUnie is van mening, dat het aan het college en de gemeenteraad is om de richting aan te geven hoe de toekomst van het Stadshart er uit ziet en die richting samen met Unibail te ontwikkelen. En dat is wat anders dan de oproep van VVD en D66 uitstraalt.

De oproep van VVD en D66 aan Unibail, zoals die in de pers is verschenen is daarom naïef, een verkeerd signaal en een gemiste kans. De ChristenUnie is van mening, dat in de eerste plaats het college aan zet is om de regie te nemen en met voorstellen te komen om het Stadshart een goede toekomst te geven. College actie!”, aldus Bert de Pijper.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.