Bijgewerkt: 2 december 2023

Volgens D66- en PvdA-Amstelveen het werk moet lonen!

Nieuws -> Politiek

Bron: D66- en PvdA-Amstelveen
06-10-2014

De fracties van D66 en de PvdA hebben het Amstelveense college van B en W aangespoord om werk te maken van het voorkomen van een inkomensval, nadat mensen in de bijstand weer een baan weten te vinden. Aanleiding voor het verzoek zijn berichten van verschillende nationale media en een publicatie van het Ministerie van SZW, waarin naar voren komt, dat Amstelveense sociale regelingen belemmerend kunnen zijn voor mensen die weer aan het werk willen. In het kader van ‘werk moet lonen’ zien beide fracties dit als een onwenselijke ontwikkeling.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Frank Berkhout, fractievoorzitter van D66-Amstelveen


Herijking minimabeleid

Om een ongewenste werking van sociale regelingen te voorkomen vinden D66- en de PvdA-Amstelveen, dat er een nieuw minimabeleid ontwikkeld dient te worden. De fracties hebben het college daarom schriftelijke vragen gesteld over de werking van het huidige minimabeleid en de schuldhulpverlening in Amstelveen. De partijen hopen op een nieuwe visie ten aanzien van beide onderwerpen. D66-fractievoorzitter Frank Berkhout: ‘Uit verschillende media komen signalen, dat er in Amstelveen sprake is van een forse armoedeval op het moment, dat iemand uit de bijstand aan een baan wordt geholpen. Dit vinden wij een ongewenste situatie. De prikkels om te gaan werken moeten zorgen, dat het besteedbare inkomen stijgt en niet belemmerend om mensen uit de bijstand aan een betaalde baan te helpen.’

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Esther Veenboer, fractievoorzitter van de PvdA-Amstelveen


Voorkomen negatieve stapelingseffecten

De fracties roepen het college van B en W op het armoedebeleid en de sociale regelingen integraal te bekijken. Naast het voorkomen van een inkomensval na het verlaten van de bijstand zou ook een negatieve stapeling van bezuinigingen en extra eigen bijdragen op individuen moeten worden voorkomen. Esther Veenboer, fractievoorzitter van de PvdA: ‘Er bestaan niet alleen stapelingseffecten, wanneer de stap naar werk belemmerd wordt, maar wij zien ook, dat mensen door de effecten van bezuinigingsplannen buitensporig getroffen worden. Ook daar moet lokaal minimabeleid een gepast antwoord op geven.’ De fracties zien het herzien van het beleid op dit terrein als één van de speerpunten van het recent aangetreden college van B en W.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.