Bijgewerkt: 15 juni 2024

Volgens D66 geeft vernieuwde cultuuragenda de cultuur meer ruimte

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen
18-04-2016

D66 in Amstelveen is verheugd met de gepresenteerde cultuuragenda voor de jaren 2016 - 2020 (pdf). Cultuurwethouder Maaike Veeningen zet voor de komende jaren in op een paar belangrijke speerpunten voor D66, waaronder meer samenwerking en ondernemerschap voor de culturele instellingen, meer ruimte voor startende kunstenaars en samenwerking tussen cultuur en onderwijs. De culturele sector in Amstelveen krijgt volgens D66 weer de ruimte om te ontplooien.

Deze ruimte kwam echter niet zomaar tot stand. Er lag een pittige opdracht voor de culturele instellingen in Amstelveen om in aanloop naar 2018 te onderzoeken, waar bezuinigingen mogelijk waren zonder dat dit een vermindering van het culturele aanbod zou inhouden. De wijze, waarop dit ingevuld zou worden lag geheel bij de instellingen zelf. Zij hebben eerder dit jaar een rapport aangeboden aan de wethouder en die bevindingen zijn overgenomen in de cultuuragenda.D66-raadslid Robert Zuidbroek: “De culturele instellingen verdienen een groot compliment voor het resultaat. Ze hebben de afgelopen maanden nauw samengewerkt en zijn met een plan gekomen, waarbij niet alleen bezuinigd wordt, maar ook allerlei nieuwe initiatieven ontstaan.” Het Huis van Cultuur is zo’n initiatief, dat wordt gepresenteerd als een van de centrale plekken in Amstelveen als het gaat om kunst, cultuur, debat en tentoonstellingen.

“Daarnaast zien we, dat de instellingen veel meer zullen gaan samenwerken. Ze gaan gebruik maken van elkaars kennis en expertise. Waarom zou je het wiel opnieuw uitvinden, als je buren dit al gedaan hebben? Ik vind het goed, dat de instellingen nu ook echt open voor elkaar staan en gebruik maken van elkaars kracht,” aldus Robert Zuidbroek.

Atelierbeleid. De Amstelveense D66-fractie vindt het bovendien ook goed, dat er weer duidelijkheid komt voor de kunstenaars in de ateliergebouwen aan de Van Weerden Poelmanlaan en de Amsterdamseweg. Langere tijd was het niet zeker, of de gebouwen behouden konden worden voor ateliers en dat bracht onzekerheid bij de kunstenaars zelf. Zuidbroek: “Nu is er voor de komende jaren rust en kunnen de kunstenaars zich weer volop richten op hun kunstprojecten.”

De helft van die ateliers zullen straks beschikbaar worden gesteld voor startende kunstenaars. Daarmee krijgt meer nieuw talent een kans om zich te ontwikkelen. D66 wil bovendien stimuleren dat de kunstenaars ook actief de samenwerking aan gaan met de culturele instellingen in Amstelveen ook het onderwijsveld. Volgens de partij is er behoefte vanuit de kunstenaars om meer betrokken te zijn bij cultuureducatie of bij initiatieven die vanuit de culturele instellingen komen. D66 zal de wethouder dan ook verzoeken om de kunstenaars actief te betrekken bij de uitwerking van de cultuuragenda. De gemeenteraad stemt op woensdag 20 april 2016 tijdens de raadsvergadering over de nieuwe cultuuragenda.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.