Bijgewerkt: 2 maart 2024

Volgens SP-Amstelveen Noord-Zuidlijn vernielt regionaal openbaar vervoer

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
14-04-2015

Het dagelijks bestuur van de stadsregio werkt aan een lijnennetvisie 2018. Hierin zouden de contouren van het OV van de toekomst zichtbaar moeten worden. Tot nu toe lijkt deze lijnennetvisie zich echter te ontwikkelen tot een ‘hoe maken we de Noord-Zuid lijn rendabel’ en dit gaat ten koste van regionale vervoersverbindingen zoals de voor Amstelveen belangrijke 170-bundel (de bussen Uithoorn/Aalsmeer – Amsterdam CS via Amstelveen). De SP vind dat de Noord-Zuid lijn aanvullend moet zijn, zoals ook door Amsterdam belooft. Waar Amsterdam zich niet aan zijn belofte houdt, toont het Amstelveense college een gebrek aan visie op het dossier Openbaar Vervoer.

Noord-Zuid lijn aanvullend?

Bij het referendum heeft de gemeente Amsterdam beloofd, dat de Noord-Zuid lijn een aanvulling op het bestaande openbaar vervoer zijn. Dit is strijdig met het schrappen en inkorten van lijnen. Raadslid Patrick Adriaans: “De Noord-Zuid lijn zou bedoeld zijn om de regio beter aan te laten sluiten op het stedelijk openbaar vervoernet. Nu zie je, dat juist de regionale reizigers worden gedupeerd door extra overstappen omdat buslijnen worden afgekapt bij Station Zuid. Daarmee worden ook delen van de stad Amsterdam minder goed bereikbaar, zoals het Museumplein en het Leidseplein”.

Visie op openbaar vervoer

De SP vindt, dat openbaar vervoer fijnmazig en goed toegankelijk moet zijn voor iedereen. Niet alleen gericht op forenzen en/of toeristen maar op alle inwoners.

Raadslid Adriaans: “De lijnennetvisie gaat in 2018 in. Station Zuid is dan nog een hele periode een bouwput, dat is slechts een praktisch punt. Veel erger is dat door het extra overstappen en het wegvallen van haltes en lijnen looptijden voor reizigers structureel stukken groter worden. Mensen die afhankelijk zijn van het OV hebben daarin geen alternatief, daar zou de visie van de Stadsregio op gericht moeten zijn.”

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Patrick Adriaans, raadslid van SP-Amstelveen


Het Amstelveense college heeft tot nu toe nog weinig visie getoond. Waar de Amstelveenlijn tenminste nog in het openbaar besproken werd, dreigt deze lijnennetvisie geruisloos te passeren.

Raadslid Adriaans; “Je zou op zijn minst een openbare discussie verwachten, met de voor Amstelveen belangrijke punten. Ook kan er binnen de Stadsregio gekozen worden om meer geld in openbaar vervoer en niet in asfalt te steken. De stadsregio kiest voor asfalt, en dit college ook getuige de 40 miljoen die wel in de A9, nota bene een rijksproject, gestoken wordt.”

Onafhankelijk onderzoek

De uitgangspunten van de lijnennetvisie worden onvoldoende onderbouwd met betrouwbare en controleerbare cijfers. Zo wordt aan het vergroten van loopafstanden (tot 800 meter) geen enkel reizigersverlies toegekend. Ook het verplicht een of meerdere keren overstappen leidt in de praktijk tot reizigersverlies, maar hier rekenen college en stadsregio zich onterecht rijk door hier geen rekening mee te houden.

Volgens de SP is een onafhankelijk onderzoek (second opinion) naar alle omstreden aannames en beweringen die in de lijnennetvisie gedebiteerd worden zeer wenselijk. Zeker omdat deze visie ook grote gevolgen heeft voor het concrete openbaar vervoer voor de reiziger de komende jaren.

Raadslid Adriaans: “Ik ga de wethouder vragen om een dergelijk onderzoek op te starten. De wethouder kan hier alleen maar blij mee zijn, het is de enige manier om voor Amstelveen en de regio wel een goede onderbouwde keuze te maken.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.