Bijgewerkt: 3 december 2021

Volgens SP-Amstelveen experimenteert het college B en W met arbeidsgehandicapten

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
07-12-2014

Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. De gemeente wordt vanaf die datum verantwoordelijk voor mensen die nu in de WWB (de wet Werk en Bijstand) en Wsw (de Wet sociale werkvoorziening) zitten en mensen met arbeidsvermogen in de Wajong. Het nieuwe participatiebeleid, dat door burgemeester en wethouders voor Amstelveen is gepresenteerd is er een die volgens het college vol ambitieuze plannen staat. Volgens de SP-Amstelveen zijn die plannen echter niet ambitieus, maar desastreus en wel voor degenen met een arbeidshandicap die vanaf 1 januari een uitkering hebben van de gemeente.

Verleng tijdelijke contracten!

De wethouder heeft aangekondigd om per 1 januari de plaatsing en begeleiding van arbeidsgehandicapten zelf te gaan organiseren. Daarom moet de AM-groep worden ontmanteld. In de praktijk betekent dit, dat degenen met een vast contract bij de AM-groep ook in 2015 gewoon hun baan behouden volgens hun oude regeling. De mensen van wie het contract eind 2014 afloopt dreigen op straat te komen staan. De SP is van mening, dat de wethouder op zijn minst de contracten van deze mensen moet verlengen met minimaal 1 jaar.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Marina Casadei, raadslid van SP-Amstelveen in de raadzaal


Gevolgen nieuw participatiebeleid onduidelijk!

De SP ziet, dat het met dit participatiebeleid dezelfde kant opgaat als met de WMO. Op 17 december 2014 moet de raad instemmen met het beleidsplan en met de verordeningen die daaraan gekoppeld zijn. Maar we hebben geen concreet beeld van, wat dit betekent in de praktijk. Betekent instemmen, dat we dan ook instemmen met de ontmanteling van de AM-groep? Dat is niet op te maken uit de plannen van het college.

Strafexpeditie

SP is het niet eens met de manier, waarop straffen en boetes worden uitgedeeld aan mensen die moeten leven van een bijstandsuitkering. De plaatselijke verordeningen zijn buitenproportioneel, gaan hun doel voorbij en raken gehele gezinnen die veelal geen weet hebben, wat ze fout hebben gedaan. SP vraagt zich af, waar hier de deregulering is gebleven. Ook met de gewenste tegenprestatie heeft de SP weinig op, ondanks de geruststellende woorden van de wethouder, dat het om vrijwilligerswerk gaat. Maar de SP is van mening dat verplicht “vrijwilligers”-werk niet bestaat.

Het alternatief

De SP gaat praten met de AM-groep en de OR van de AM-groep. De SP hecht veel belang aan de alternatieven die zijn uitgewerkt en gepresenteerd om deze organisatie te behouden. Ook gaat de SP praten met werkgevers om van hen te horen hoe ze staan tegenover de plannen van het college. De wethouder heeft nog geen beeld kunnen geven van de werkplekken die tot nu toe zijn gerealiseerd voor de nieuwe doelgroep.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS