Bijgewerkt: 7 december 2021

Volgens SP het College laat woningzoekende Amstelvener in de steek

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
22-02-2016

De Woonagenda 2015-2018 die het college aan de raad voorlegt zal ervoor zorgen, dat Amstelveen een getto wordt voor rijken en expats. Niet alleen de lagere inkomens, die aangewezen zijn op sociale huur, maar ook de middeninkomens worden hiermee in de steek gelaten. Zij worden geconfronteerd met lange wachttijden, of overgelaten aan de grillen van de markt in de vrije huursector die nu al tekenen van overspannenheid vertoont. De SP-Amstelveen maakt andere keuzes.

Patrick Adriaans SP-gemeenteraadslid: “In een opiniestuk in Het Parool vergeleken wethouders Raat(VVD) en Bot(BBA)de woonagenda met het woonbeleid in Amsterdam. Daarbij “vergaten” ze wel te vertellen, dat in Amsterdam er nog gewoon huizen in de sociale huursector bijgebouwd worden. Dat kwam ze kennelijk niet zo goed uit.

Het college zet vooral in op huurwoningen in de klasse 700-1000 euro en koopwoningen vooral van 3 tot 5 ton. Dit zou goed zijn voor de middeninkomens. Er zouden te veel mensen met een huishoudinkomen van boven de 35.000 in de sociale sector wonen. Wederom “vergeten” de wethouders te melden, dat een groot aantal huurders in een te dure huurwoning zitten en eigenlijk recht hebben op een sociale huurwoning. Helaas zijn deze niet voorradig in Amstelveen. Deze schaarste wordt gecreëerd door het lokale beleid. Verkoop en liberalisering van sociale huurwoningen zijn de oorzaak. En de onwil van dit college om sociale huurwoningen te bouwen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Patrick Adriaans gemeenteraadslid van SP-Amstelveen


Adriaans: “Het college denkt krom over doorstroming, daarnaast is niet elk huishouden met een inkomen van boven de 35.000 een huishouden wat moet doorstromen. Neem bijvoorbeeld de alleenstaande moeder, waar haar meerderjarige zoon die werkt bij inwoont. Feitelijk twee mensen die allebei recht hebben op een sociale huurwoning, die geteld worden als zogeheten scheefwoner. De vrije sector huurwoningen en de koopwoningen van 3-5 ton komen vooral ten goede aan expats en huishoudens met een inkomen van boven de 70.000, dat zijn geen middeninkomens meer!”

De SP heeft een compleet andere visie op wonen als dit college. Adriaans: “Wij zullen inzetten op een beleid, waarbij sociale huurwoningen gebouwd worden, waarbij afspraken worden gemaakt met de woningcorporaties over te liberaliseren woningen. En een woonagenda, waarin ook ruimte is om het achterstallige onderhoud van sociale huurwoningen aan te pakken.

Is met de visie van de SP de woningproblematiek opgelost? Adriaans: ”We zitten met ondeugdelijk rijksbeleid van VVD en PvdA. Met de plannen van de SP zetten we stappen in de goede richting, maar zijn we er zeker nog niet. Het college houdt geen rekening met het maatschappelijk belang van wonen en kijkt alleen maar door een economische bril. Daarmee zetten ze groepen tegen elkaar op. De middeninkomens die deels klem zitten in een sociale huurwoning, worden weggezet als scheefwoners, en daarmee wordt er een tegenstelling gecreëerd tussen midden en lage inkomens. En het college is van mening, dat de statushouders medeoorzaak zijn van de problemen op de woningmarkt. Echter, het falen van eigen beleid is de oorzaak. Zowel lokaal als landelijk. Groepen mensen tegen elkaar uitspelen is gevaarlijk en verwerpelijk. De SP ziet wonen als een eerste levensbehoefte. Zorgen, dat iedereen een fatsoenlijk dak boven het hoofd heeft is een zorg die we gezamenlijk moeten dragen en dit laten we niet aan de vrije markt over!Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.